Wethouder Bert van Alphen

Personalia

Naam
Van Alphen

Voornaam
Bert

Bert van Alphen is wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang.

Portefeuille

 • Sociale zaken
 • Werk en inkomen
 • Armoedebestrijding
 • Sociale werkvoorziening
 • Maatschappelijke opvang
 • Emancipatie
 • Leerwerkbedrijven
 • Integratie
 • Werkgeversservicepunten
 • Statushouders
 • Dienstverlening en stadsdelen
 • Stadsdeel Centrum
 • Stadsdeel Escamp

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D.04.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 31 / 353 20 92
E-mail: secretariaatVanAlphen@denhaag.nl
E-mail: bert.vanalphen@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerders

Persfoto's