Wethouder Bert van Alphen

Bert van Alphen

Personalia

Naam
Van Alphen

Voornaam
Bert

Bert van Alphen is wethouder Sociale zaken en Werk.

Portefeuille

  • Sociale zaken en werkgelegenheid
  • Sociale werkvoorziening
  • Leerwerkbedrijven
  • Maatschappelijke opvang
  • Statushouders
  • Armoede
  • Emancipatie
  • Integratie
  • Stadsdeel Centrum

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D.04.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 31 / 353 20 92
E-mail: secretariaatVanAlphen@denhaag.nl
E-mail: bert.vanalphen@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's