Werkbezoek aan Washington D.C.

Wethouder Sakia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal) brengt van 28 maart tot en met 3 april 2019 een werkbezoek aan Washington DC. en New York in de Verenigde Staten.

De eerste dag van mijn werkbezoek aan Washington D.C. startte met de 6e Annual Justice Stephen Breyer Lecture bij het Brookings Instituut, mede georganiseerd door de gemeente Den Haag. Het thema van deze lezing was ‘Digitale technologie in het tijdperk van kunstmatige intelligentie: een vergelijkend perspectief’ (‘digital technology in the age of artificial intelligence: a comparative perspective’).

Namens de gemeente mocht ik de inleidende speech verzorgen. In mijn bijdrage heb ik een pleidooi gehouden voor wereldwijde ethische en juridische spelregels bij het toepassen van data en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence (AI). Den Haag - als stad van ‘Vrede en Recht’ - kan hiervoor dé plek zijn voor het denken over en werken aan dit thema.

Wethouder Saskia Bruines

Professor Jeroen van den Hoven – hoogleraar technologie en ethiek aan de TU Delft - hield een boeiende keynote speech waarin hij overheden opriep burgers te beschermen tegen de ongewenste effecten van AI.

Na zijn bijdrage nam Jeroen van den Hoven zitting in een panel – onder leiding van Nicol Turner Lee (Brookings Instituut) - waar tevens Cameron Kerry (voormalig general counsel, ministerie van Economische Zaken van de VS) en Bilyana Petkova (docent en assistent professor internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Maastricht) aan deelnamen. De experts gingen in op het huidige politieke debat in de VS en in Europa over het reguleren van digitale technologie op basis van normen voor transparantie, privacy, bescherming van data en verantwoordelijkheden. Tijdens de paneldiscussie - maar ook bij de aansluitende werklunch - vond een prikkelende discussie plaats over de verschillende invalshoeken van de VS en EU en werd besproken of en op welke manier samenwerking op dit thema mogelijk is.

Bekijk de video Lezing bij Brookings

Daarnaast heb ik op deze dag een kennismakingsgesprek gehad met Koen Davidse, de nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Naast de Nederlandse belangen behartigt hij ook de belangen van 12 andere landen. We hebben gesproken over de inzet van big data voor humanitaire doeleinden - mede vanwege de vele initiatieven in Den Haag.

Tot slot had ik een prachtige ontmoeting met Benjamin Ferencz (99 jaar), die eerder deze week op de Nederlandse Ambassade de Anne Frank-Award ontving. Hij is de laatste levende aanklager van de Neurenbergprocessen. Naast een pad in 2017, is in 2018 ook een bank vlak bij het Vredespaleis in Den Haag naar hem vernoemd.

Wethouder Saskia Bruines en Benjamin Ferencz (aanklager van de Processen van Neurenberg)

Op de tweede dag van mijn werkbezoek aan Washington D.C. stond de conferentie van de American Society of International Law (ASIL) centraal. Samen met het TMC Asser Instituut verzorgt de gemeente Den Haag al sinds acht jaar een afsluitende paneldiscussie. Het thema van de conferentie dit jaar is 'internationaal recht als instrument voor (economische) ontwikkeling', zoals het recht op goed onderwijs, schoon drinkwater en andere voorzieningen. Voorzitter van het Asserinstituut, professor Ernst Hirsch Ballin leidde het panel waarin Ulrik Vestergaard Knudsen, Balakrishnan Rajagopal en Martijn Snoep - onder leiding van professor Janne Nijman - een boeiende discussie voerden.

Uitgaande van de stelling dat internationaal recht altijd een basis vormde voor wereldwijde economische en humane ontwikkeling, keken de deskundigen naar verleden, heden en toekomst. Ondanks alle inspanningen zien we ongelijkheid toenemen, onder andere ten gevolge van internationale competitie, protectionisme en snelle veranderende technologie. Zijn er andere instrumenten nodig? Wat staat ons te doen? In mijn afsluitende speech benadrukte ik dat in Den Haag al meer dan 100 jaar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van internationaal recht. En dat er goede voorbeelden zijn waar gebruik van nieuwe technologie versterkend kan zijn voor de toepassing van het internationale recht. Als voorbeeld noemde ik het gebruik van big data om gebieden die gevoelig zijn voor landroof in ontwikkelingslanden in kaart te brengen, zodat de bevolking ter plaatse beter en gerichter kan worden beschermd. Deze toepassing is ontwikkeld in de zogenaamde ‘Hackaton for Peace’, die onlangs in Den Haag werd gehouden.  Met praktische oplossingen en verantwoorde toepassing van nieuwe technologie (big data, kunstmatige intelligentie) kan recht dus worden ondersteund.

 
Tijdens de afsluitende receptie heb ik veel mensen gesproken. In het gesprek met Joselin Croes-Barosso - gevolmachtigde minister voor Aruba in de VS – spraken we over de ontwikkelingen op het gebied van milieu tussen Nederland en Aruba en de aansluiting daarop van het beoogde programma voor natuur-en milieueducatie dat Den Haag in Aruba ondersteunt.  Het is belangrijk dat wij deze kennis uit Den Haag met anderen kunnen delen zodat kinderen dit onderwijs kunnen volgen.

Met  Elizabeth Andersen, directeur van het World Justice Project was er de gelegenheid om een aantal onderdelen van de  de tweejaarlijkse conferentie ‘World Justice Forum’ door te nemen. Deze conferentie vindt eind april  plaats in het World Forum in Den Haag. Het thema is ‘Justice for All’. Tijdens het gesprek zijn we ingegaan op de opzet van het programma waar ik namens de gemeente zal deelnemen in een panel dat in zal gaan op het verbeteren van de toegang tot recht, ook in onze eigen stad middels het programma van HiLL met 'wijkrechters'  dat wordt gestart.

Tot slot heb ik samen met professor Van den Hoven een aantal enthousiaste internationale studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag kunnen spreken die in Washington waren voor de internationale Mootcourt (pleitwedstrijd) en tevens deelnamen aan de ASIL-conferentie. Deze talentvolle jongeren maken zich klaar om in de toekomst aan internationaal recht te werken. In hun enthousiasme en kennis zijn zij de belichaming van Den Haag als stad van Vrede en Recht.

Veel dank aan de organisatie van ASIL en het TMC Asser Instituut voor deze geslaagde dag.

Gepubliceerd: 28 maart 2019Laatste wijziging: 12 april 2019