Opening van het nieuwe kantoor van het ANP, 13 november 2018

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Welkom.

Welkom terug!

Terug in de stad waar het Algemeen Nederlands Persbureau is opgericht, bijna vierentachtig jaar geleden.

En waar het ANP gedurende het grootste deel van zijn bestaan ook gevestigd is geweest.

Begrijpelijk, gezien de nabijheid van rijksoverheid en volksvertegenwoordiging.

Die zorgen nu eenmaal voor het nodige nieuws.

En dan is het altijd handig om daar dichtbij te zitten.

Het waren andere tijden waarin het ANP ontstond.

En ook weer niet.

Want óók toen gold wat de latere ANP-hoofdredacteur Lambooy eens zo mooi verwoordde:

“Nieuws zoekt natuurlijkerwijs de snelste wegen”.

En dus is de geschiedenis van het ANP óók een kroniek van de ontwikkeling van de communicatiemiddelen.

Van de ooit revolutionaire telex uit de jaren dertig, via Datanet in de jaren tachtig - wie weet nog wat dat was?! - tot het alomtegenwoordige Internet van nu.

En juist dat Internet heeft tot een ware revolutie geleid.

Veel meer dan de innovaties daarvóór.

In alle sectoren van onze samenleving.

En zeker ook in de wereld van het nieuws en de journalistiek.

Natuurlijk, nog steeds lezen we het nieuws in de krant - zij het vaak online - horen we het op de radio of zien we het op tv.

Maar de snelste weg voor het nieuws gaat toch echt via het world wide web.

Als het even kan mobiel.

En steeds vaker ook niet via een erkende nieuwssite maar via de sociale media.

In korte tijd hebben die sociale media zich ontzettend snel ontwikkeld.

Voor ontelbare mensen vormen ze de schakel met de wereld.

Ze vormen een prachtig en vaak machtig middel om grote groepen mensen te bereiken.

Of dat nu is om je nieuwe huisdier te showen of om op te roepen tot een revolutie.  

Ook ik ervaar de kracht van sociale media.

Facebook en Instagram bieden mij de mogelijkheid om uiteenlopende aspecten van mijn werk én van deze stad onder de aandacht te brengen.

Grote en kleine zaken.

En vervolgens zo Hagenaars en Hagenezen, via die sociale media, met elkaar in contact te brengen.

Dat is voor mij een groot pluspunt.

Verbindingen leggen via sociale media.

Het gevoel versterken dat we samen één stad zijn.

Terug naar het nieuws.

Want zorgelijk is dat veel mensen hun nieuws enkel nog halen via die sociale media.

We hebben het gezien rond de presidentsverkiezingen in Amerika.

En daarmee zijn we aanbeland bij een van de grote thema’s van dit moment:

Welke nieuwsbron is nog te vertrouwen?

Want dat is de grote keerzijde van de cyberwereld.

Het internet ontleent zijn kracht aan het open karakter ervan.

Maar die vrije toegang biedt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar versie van de waarheid te presenteren.

En de methodes om nieuws te manipuleren worden steeds subtieler.

We weten allemaal welke gevaren daarin schuilen.

Nepnieuws en internetrollen: ze kunnen leiden tot polarisatie, destabilisatie en uiteindelijk een maatschappij ontwrichten.

Tegelijkertijd willen we een open en vrije samenleving zijn.

Waarin het debat en de polyfonie van meningen kunnen floreren.

Niemand wil een ‘Ministerie voor Waarheid’.

Wat we wel willen, is een degelijke controle op feitelijkheid.

Wat is verdichting en wat is waarheid?

En juist daar ligt mijns inziens de grote meerwaarde van een goed persbureau als het ANP.

De journalistiek kan alleen haar werk naar behoren doen wanneer zij kan beschikken over ongemanipuleerde, zuivere feiten.

Net zoals een bierbrouwer enkel van zuiver water goed bier kan brouwen.

In het verzuilde Nederland van toen bewaakte het ANP strikt zijn algemene karakter.

Zo kan het ook nu als onafhankelijke, filtrerende instantie het kaf uit het koren halen.

Waan van werkelijkheid scheiden.

Mits natuurlijk zijn eigen onafhankelijkheid goed gewaarborgd is.

Dames en heren, dat is voorwaar geen kleine taak.

En ook geen gemakkelijke.

Maar wel één die veel uit kan maken voor hoe we in dit land met elkaar samenleven.

Ik wens u daarbij veel wijsheid en veel succes toe.

Aan dit mooie nieuwe onderkomen zal het in ieder geval niet liggen.

Fijn, dat u terug bent!

Gepubliceerd: 14 november 2018Laatste wijziging: 26 november 2018