Stadspenning en Stadsspeld

De Stadspenning en de Stadsspeld zijn de 2 onderscheidingen waarmee het gemeentebestuur vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de stad.

De Stadsspeld bestaat sinds 1994 en is bedoeld voor vrijwilligers die zich ten minste 10 jaar bijzonder hebben ingezet voor de Haagse gemeenschap, in wijk- of buurtverband.

Stadspenning

De Stadspenning bestaat sinds 1977. Deze bronzen legpenning is bedoeld voor vrijwilligers die 25 jaar of langer bestuurlijk actief zijn. De penning is ook voor vrijwilligers die na 20 jaar of meer hun bestuursfunctie neerleggen. Ook vrijwilligersorganisaties die 50 jaar of langer bestaan, kunnen in aanmerking komen voor de Stadspenning.

Persoon of instelling voordragen

Kent u een persoon of instelling die in aanmerking komt voor een gemeentelijke onderscheiding? Dan kunt u een verzoek indienen bij het gemeentebestuur. De toekenning van een onderscheiding is geen recht, maar een beslissing van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Personen of instellingen komen in aanmerking voor een onderscheiding als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de persoon of instelling is staat goed bekend in de stad
  • de persoon of instelling heeft zich ingezet voor de Haagse samenleving

Een persoon die voor een onderscheiding in aanmerking komt, hoeft niet in Den Haag te wonen.

Hoe draagt u iemand voor?

Om iemand voor te dragen voor een onderscheiding kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier onderscheiding. Print het formulier uit, vul het in stuur het op naar bureau Kabinetszaken van de gemeente Den Haag. Of gebruik het digitale aanvraagformulier onderscheiding.

Aanvraagformulier onderscheiding (PDF, 11,5 kB)

Gepubliceerd: 3 juli 2014Laatste wijziging: 3 januari 2020