Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na behandeling in het college wordt de raad geïnformeerd en het overzicht bijgewerkt.

Burgemeester Jan van Zanen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Regioburgemeester Politie-eenheid Den Haag Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Onbezoldigd
Voorzitter bestuur VNG Onbezoldigd
Voorzitter VNG-commissie Europa en internationaal Onbezoldigd
Co-president UCLG, executive president CEMR Onbezoldigd
Auditeur van Rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder/Auditeur van Rekening van de Stichting Boschuysen Onbezoldigd
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sangers Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland Onbezoldigd
Beschermheer Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Den Haag 'Groei en Bloei' Onbezoldigd
Beschermheer Stichting Carillon Den Haag Onbezoldigd
Beschermheer Haags Toonkunstkoor Onbezoldigd
Beschermheer Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) Onbezoldigd
Beschermheer Politie Mannenkoor Entre Nous Onbezoldigd
Erevoorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Vrienden van het Haags Historisch Museum Onbezoldigd
Beschermheer Vogelopvang De Wulp Onbezoldigd
Honorair lid De Commercieele Club Onbezoldigd
Landelijk Congres der Bestuurskunde 2022 - lid Comité van Aanbeveling (lidmaatschap voor CvA geldt alleen voor het congres van 2022 dat in Den Haag wordt gehouden) Onbezoldigd
Beschermheer van MuzieKids Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Prijs van het Vrije Woord (Nieuwspoort) Onbezoldigd

Wethouder Kavita Parbhudayal

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid dagelijks bestuur (regionaal) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Lid van het Auditcomité van het ministerie van BZK Onbezoldigd
Huiswerkbegeleiding bij Vadercentrum Adam Onbezoldigd

Wethouder Saskia Bruines

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) Onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag Onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur Onbezoldigd
Lid Commissie Informatiesamenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Onbezoldigd
Lid College voor Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Onbezoldigd
Delegatielid Bestuur Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Onbezoldigd
Vertegenwoordiger Den Haag in het Bestuurlijk overleg Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingstrategie (REOS) Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Lid hoofdstembureau Amsterdam Onbezoldigd

Wethouder Liesbeth van Tongeren

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO Onbezoldigd

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid van de stuurgroep Nieuwe Driemanspolder Onbezoldigd
Lid Vereniging Regio Water Onbezoldigd
Lid van de Hof van Delflandraad Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland Onbezoldigd
Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid van de stuurgroep Nationaal Park Hollandse Duinen Onbezoldigd

Wethouder Martijn Balster

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Tijdelijk adviseur in VNG-commissie 'Ruimte, Wonen en Mobiliteit' Onbezoldigd
Lid VNG-commissie Sociale impact COVID-19 Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Bestuurslid van het Raad van advies Forum voor stedelijke vernieuwing Onbezoldigd

Wethouder Anne Mulder

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Bestuur VNG Onbezoldigd
Voorzitter Verstedelijkingsalliantie Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Docent-veteraan bij het Veteraneninstituut Onbezoldigd
Gastspreker bij het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII (herinneringscentrum Westerbork) Onbezoldigd

Wethouder Robert van Asten

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid (en voorzitter) Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid commissie Europa en Internationaal Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s Onbezoldigd

Wethouder Arjen Kapteijns

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Inkoopbureau H10 Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Wigo4it U.A. Onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd

Zie ook: College van burgemeester en wethouders

Gepubliceerd: 16 september 2020Laatste wijziging: 5 juli 2022