Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na behandeling in het college wordt de raad geïnformeerd en het overzicht bijgewerkt.

Burgemeester Jan van Zanen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Regioburgemeester Politie-eenheid Den Haag portefeuille Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden portefeuille Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Voorzitter bestuur VNG, Voorzitter VNG-commissie Europa en internationaal, Co-president UCLG, executive president CEMR ALV VNG Onbezoldigd
Erefuncties
Erefuncties Vanuit Bezoldiging
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sangers portefeuille Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland (MEP) portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Den Haag “Groei en Bloei” portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Stichting Carillon Den Haag portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Haags Toonkunstkoor portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Politie Mannenkoor Entre Nous portefeuille Onbezoldigd
Erevoorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Vrienden van het Haags Historisch Museum portefeuille Onbezoldigd
Auditeur van Rekening van de Stichting Boschuysen/ Auditeur van Rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder portefeuille Onbezoldigd
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort portefeuille Onbezoldigd
Beschermheer Philharmonisch koor Hagacantare portefeuille Onbezoldigd

Wethouder Kavita Parbhudayal

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid dagelijks bestuur (regionaal) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) college Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden college Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid van het Auditcomité van het ministerie van BZK - Onbezoldigd

Wethouder Saskia Bruines

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder college (DB door AB IPP 9/7/2018) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder raad (DB door AB 3/7/2018) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) college Onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten college Onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag college Onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur college Onbezoldigd
Lid Commissie Informatiesamenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ALV VNG 30/11/2018 Onbezoldigd
Lid College voor Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Onbezoldigd
Delegatielid Bestuur Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Onbezoldigd
Vertegenwoordiger Den Haag in het Bestuurlijk overleg Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingstrategie (REOS) Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden college Onbezoldigd
Lid Bestuur Den Haag Marketing Promotieprijzen college Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid hoofdstembureau Amsterdam Onbezoldigd

Wethouder Liesbeth van Tongeren

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden college Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO college Onbezoldigd
Lid Programmaraad Warmte Koude Zuid-Holland per 7/6/2018 Onbezoldigd

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid van de stuurgroep Nieuwe Driemanspolder college Onbezoldigd
Lid Vereniging Regio Water college Onbezoldigd
Lid van de Hof van Delflandraad college Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland college Onbezoldigd
Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden college Onbezoldigd
Lid Omgevingsdienst Haaglanden college Onbezoldigd

Wethouder Martijn Balster

Overige nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Bestuurslid Vereniging Beheer Mandelig Gebied De Haverhof Onbezoldigd

Wethouder Anne Mulder

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Harnaschpolder raad onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Harnaschpolder raad onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder college onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder college onbezoldigd
Overige nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Docent-veteraan bij het Veteraneninstituut onbezoldigd
Gastspreker bij het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII (herinneringscentrum Westerbork) onbezoldigd
Vicevoorzitter en lid Raad van Toezicht van Intrakoop Tot 18 september 2020 bezoldigd
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Tot 18 september 2020 bezoldigd

Wethouder Robert van Asten

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) college Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Lid (en voorzitter) Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) raad Onbezoldigd
Lid commissie Europa en Internationaal Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s Onbezoldigd

Wethouder Bert van Alphen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Inkoopbureau H10 college Onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden ( GR GGD en VT Haaglanden) college Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid college Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Wigo4it U.A. college Onbezoldigd
Lid commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ALV VNG 30/11/2018 Onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt college Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap Plaspoelpolder college Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder raad Onbezoldigd
Overige nevenfuncties
Overige nevenfuncties Vanuit Bezoldiging
Lid Association pour un Demain Meilleur pour les Handicapés (Nador, Marokko) Onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage Onbezoldigd

Zie ook: College van burgemeester en wethouders

Gepubliceerd: 16 september 2020Laatste wijziging: 21 april 2021