Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na afstemming binnen het college wordt het overzicht bijgewerkt. Het register is een bijlage behorend bij het Collegebesluit nevenfuncties collegeleden (RIS 304235).

Burgemeester Jan van Zanen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
informatie volgt
Overige nevenfuncties
Overige nevenfuncties bezoldiging
Informatie volgt

Wethouder Boudewijn Revis

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid Bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onbezoldigd
Voorzitter Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Plaatsvervangend Lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De plaspoelpolder onbezoldigd

Wethouder Saskia Bruines

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid-Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur onbezoldigd
Lid Commissie Informatiesamenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onbezoldigd
Lid College voor Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onbezoldigd
Delegatielid Bestuur Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden onbezoldigd
Vertegenwoordiger Den Haag in het Bestuurlijk overleg Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelstrategie (REOS) onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden onbezoldigd
Lid Bestuur Den Haag Marketing Promotieprijzen onbezoldigd
Overige nevenfuncties
Overige nevenfuncties bezoldiging
Lid hoofdstembureau Amsterdam onbezoldigd

Wethouder Liesbeth van Tongeren

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO onbezoldigd
Lid Programmaraad Warmte Koude Zuid-Holland onbezoldigd

Wethouder Kavita Parbhudayal

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur( regionaal) Inkoopbureau H 10 onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden ( GR GGD en VT Haaglanden) onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden onbezoldigd
Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Veilig Thuis (GGD Veilig Thuis Haaglanden)

Wethouder Robert van Asten

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid (en voorzitter) Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid commissie Europa en Internationaal Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s onbezoldigd

Wethouder Bert van Alphen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Inkoopbureau H10 onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden ( GR GGD en VT Haaglanden) onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Wigo4it U.A.
Lid commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap Plaspoelpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Overige nevenfuncties
Overige nevenfuncties bezoldiging
Lid Association pour un Demain Meilleur pour les Handicapés (Nador, Marokko) onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage onbezoldigd

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties bezoldiging
Lid van de stuurgroep Nieuwe Driemanspolder onbezoldigd
Lid Vereniging Regio Water onbezoldigd
Lid van de Hof van Delflandraad onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland onbezoldigd
Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden onbezoldigd
Lid Omgevingsdienst Haaglanden

Wethouder Martijn Balster

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Overige nevenfuncties bezoldiging
Bestuurslid Vereniging Beheer Mandelig Gebied De Haverhof onbezoldigd

Gepubliceerd: 1 juli 2020Laatste wijziging: 1 juli 2020