Register nevenfuncties burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na behandeling in het college wordt de raad geïnformeerd en het overzicht bijgewerkt.

Burgemeester Jan van Zanen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties
Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Voorzitter bestuur VNG onbezoldigd
Voorzitter VNG-commissie Europa en internationaal onbezoldigd
Regioburgemeester Politie-eenheid Den Haag onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort onbezoldigd
Executive president UCLG, executive president CEMR onbezoldigd
Auditeur van Rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder/Auditeur van Rekening van de Stichting Boschuysen onbezoldigd
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sangers onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland onbezoldigd
Beschermheer Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Den Haag 'Groei en Bloei' onbezoldigd
Beschermheer Stichting Carillon Den Haag onbezoldigd
Beschermheer Haags Toonkunstkoor onbezoldigd
Beschermheer Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) onbezoldigd
Beschermheer Politie Mannenkoor Entre Nous onbezoldigd
Erevoorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Vrienden van het Haags Historisch Museum onbezoldigd
Beschermheer Vogelopvang De Wulp onbezoldigd
Honorair lid De Commercieele Club onbezoldigd
Beschermheer van MuzieKids onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Prijs van het Vrije Woord (Nieuwspoort) onbezoldigd
Beschermheer Orde van het Haags Verhaal onbezoldigd
Beschermheer Haags Matrozenkoor onbezoldigd

Wethouder Robert van Asten

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Europa & Internationaal onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio's onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten onbezoldigd
Voorzitter van de Verstedelijkingsalliantie Leiden-Dordrecht onbezoldigd

Wethouder Anne Mulder

Ambtsgebonden en ambtgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid en (vice-)voorzitter Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH) onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland onbezoldigd
Lid van de Hof van Delflandraad onbezoldigd
Lid vereniging Regio Water onbezoldigd
Lid van de stuurgoep Nieuwe Driemanspolder onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) onbezoldigd
Overige nevenfuncties
Docent-veteraan bij het Veteraneninstituut onbezoldigd
Gastspreker bij het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII (herinneringscentrum Westerbork) onbezoldigd

Wethouder Mariëlle Vavier

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden onbezoldigd onbezoldigd

Wethouder Martijn Balster

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit onbezoldigd
Voorzitter bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten VNG onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Bestuurslid van het Raad van advies Forum voor stedelijke vernieuwing onbezoldigd

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) onbezoldigd
Lid Stuurgroep Nationaal Park Hollandse Duinen onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging Sport en Gemeenten onbezoldigd

Wethouder Saskia Bruines

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Bestuur VNG onbezoldigd
Voorzitter VNG-commissie Financiën onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onbezoldigd
Lid en (vice-)voorzitter Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (MRDH) onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) onbezoldigd

Wethouder Kavita Parbhudayal

Ambstgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-college voor Arbeidszaken onbezoldigd
Lid VNG-commissie Informatiesamenleving onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangengd lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Wigo4it UA onbezoldigd
Overige nevenfuncties
Lid van het Auditcomité van het ministerie van BZK (tot 9 maart 2023) onbezoldigd

Wethouder Arjen Kapteijns

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder onbezoldigd
Lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO onbezoldigd

Zie ook: College van burgemeester en wethouders

Gepubliceerd: 16 september 2020Laatste wijziging: 18 juli 2023