Register geschenken 2021 college burgemeester en wethouders

Hier vindt u het overzicht van geschenken die leden van het college van burgemeester en wethouders uit hoofde van hun ambt in 2021 ontvingen.

Collegeleden ontvangen geen geschenken, uitnodigingen, faciliteiten en diensten als hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. Geschenken met een geschatte commerciële waarde van meer dan €50 die niet kunnen worden geweigerd, worden eigendom van de gemeente en opgenomen in dit openbare register.

1e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021
Ontvanger Omschrijving geschenk Datum
Geen geschenken - -


2e kwartaal 2021

Ontvanger Omschrijving geschenk Datum
Geen geschenken

3e kwartaal 2021

Ontvanger Omschrijving geschenk Datum
Geen geschenken

4e kwartaal 2021

Ontvanger Omschrijving geschenk Ontvanger
Geen geschenken

Belangrijke informatie: Dit register is van kracht met ingang van 20 april 2021

Gepubliceerd: 14 april 2021Laatste wijziging: 5 april 2022