Register declaraties bestuurskosten burgemeester en wethouders

Hier vindt u het overzicht van declaraties van leden van bestuurskosten van burgemeester en wethouders.

Een collegelid maakt kosten bij de uitoefening van zijn ambt. Bestuurskosten worden vergoed, conform het Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers. Een collegelid kan voorgeschoten bestuurskosten die voor vergoeding in aanmerking komen declareren. Vergoeding vindt plaats op basis van bewijsstukken.

Het college maakt alle door collegeleden ingediende declaraties van bestuurskosten die voor vergoeding in aanmerking komen openbaar.

 • 3e kwartaal 2022

  Ingediend door Omschrijving Bedrag
  Geen declaraties

  4e kwartaal 2022

  4e kwartaal 2019
  Ingediend door Omschrijving Bedrag
  Geen declaraties - -

Gepubliceerd: 13 december 2022Laatste wijziging: 10 mei 2023