Regiodag Metropoolregio, 30 november 2018

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Verbinding, dat zou je kunnen zien als het overkoepelende thema van deze dag.
Want verbinden, daar draait het om in de MRDH.
Het verbinden van mensen, van plekken.
Maar ook: het verbinden van ideeën en initiatieven.
Met als doel:
een sterke, mooie en goed bereikbare regio.
Waar mensen met plezier wonen, werken en genieten van het leven.
En genieten van de prachtige gebieden die onze regio rijk is.


Zoals Midden-Delfland, onze buurgemeente waar ik dit voorjaar op werkbezoek was.
Ik fietste er doorheen en verbaasde me dat zoiets moois zo dichtbij Den Haag ligt.
De weilanden, grazende koeien, slootjes:
een lust voor het oog.
En een bron van rust en ontspanning.
Meer mensen in Den Haag moeten dit weten, dacht ik meteen.
Niet alleen om ervan te genieten.
Maar ook om zich te realiseren hoe belangrijk het is om dit groene gebied te koesteren.
Maar dan moeten mensen er natuurlijk ook makkelijk kunnen komen.
En dat is nu nog niet het geval.


Want in deze hoek van de MRDH is het nog niet zo goed gesteld met het openbaar vervoer.
Iets dat ik me deze zomer realiseerde,toen ik van Den Haag Zuidwest naar Rotterdam moest.
Hemelsbreed enkele tientallen kilometers.
Met de auto deed ik er anderhalf uur over.
Eén en al filerijden.
Toch was ik niet veel sneller geweest als ik met het openbaar vervoer was gegaan.
Hoog tijd, dat daar verandering in komt.


En wel hierom:
Den Haag Zuidwest wonen zo’n 70.000 mensen.
Het is een deel van onze stad dat kampt met sociaaleconomische achterstanden,
verouderde woningen en tal van problemen in de openbare ruimte.
En een gebied met een gebrekkige ov-verbinding met de regio.
Nu vraagt u zich misschien af:
Meer recreëren in Midden-Delfland.
En het aanpakken van de problemen in Den Haag Zuidwest.
Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken?
Het niet meteen voor de hand liggende antwoord is:
Beter openbaar vervoer in stad en regio.


Waarom?
De komende jaren groeit de bevolking van onze regio flink.
Al die mensen moeten worden gehuisvest.
Daartoe zullen we het woningaanbod in de gebieden die nu al bebouwd zijn moeten verdichten.
Want kostbaar  groen opofferen voor nieuwbouwwijken
willen we niet.

Al die toekomstige bewoners zullen zich ook makkelijk en op duurzame wijze moeten kunnen verplaatsen.
Meer asfalt is niet de oplossing.
Onze steden staan al zo vol met auto’s.
En de snelwegen als de A4 en A12 ook.
Den Haag is de filehoofdstad van ons land.
Dat komt mede door onze veel geroemde ligging aan zee.
Die maakt een ringweg om de stad onmogelijk.

Hoogwaardig openbaar vervoer  is voor Den Haag en omstreken daarom extra belangrijk.

Die verwachte bevolkingsgroei brengt ons niet alleen uitdagingen op fysiek, maar ook op sociaal terrein.
We moeten niet alleen bouwen, maar ook de sociale tweedeling zien te overbruggen.
Want gemeenten kunnen pas echt tot bloei komen wanneer zij ook in sociaaleconomisch opzicht sterk en evenwichtig zijn.
Wanneer alle inwoners zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden.
Dat is ons ultieme doel als regiobestuurders:
Een beter leven voor iedereen.
Jong en oud.
Stad en dorp.
Laag- en hoogopgeleid.


Afgelopen decennia hebben we op allerlei manieren geprobeerd om mensen te verheffen.
Om als liberaal maar eens een socialistisch begrip te gebruiken…
Door betere sociale voorzieningen.
Door betere oudedagvoorzieningen.
Door onderwijs.

Mijn stelling is: toekomstige vooruitgang, en daarmee een beter leven voor mensen, hangt in sterke mate af van het OV-netwerk in steden en stedelijke regio’s.
Goed openbaar vervoer verbindt mensen.
En vergroot kansen.

Gepubliceerd: 14 maart 2019Laatste wijziging: 14 maart 2019