Jaarrekening 2019

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder Boudewijn Revis van Financiën presenteerde woensdag 22 april 2020 de programmarekening over 2019.

Uit de programmarekening blijkt dat de gemeente het jaar 2019 afsluit met een kleine plus. In de programmarekening verantwoordt de gemeente de 2,8 miljard euro die is uitgegeven en ontvangen in het afgelopen jaar. De gemeente heeft een positief resultaat van 1,4 miljoen euro geboekt. Wethouder van Financiën, Boudewijn Revis: “Het zijn lastige tijden voor de stad en voor de Hagenaars. Wij moeten als stadsbestuur zorgen voor goed financieel bestuur. Dat is de basis om te doen wat nodig is in de coronacrisis.”

Effecten coronacrisis

Het is duidelijk dat de coronacrisis Den Haag raakt. Daarom wordt de voorjaarsnota later gepresenteerd.  Normaal gesproken is die presentatie half mei. Dat is nu uitgesteld zodat de gevolgen van de crisis goed in kaart kunnen worden gebracht. Revis: “Het beheersen van de gevolgen van de coronacrisis is nu de 1e en hoogste prioriteit van het stadsbestuur"

Jaarrekening 2019

  • Bekijk de digitale versie van de jaarrekening op de website financien.denhaag.nl.
  • Bekijk het raadsvoorstel in het zoeksysteem bestuurlijke stukken: RIS305159.
  • Bekijk de jaarrekening (programmarekening) in het zoeksysteem bestuurlijke stukken: bijlage bij RIS305159.
    Zie ook: Begroting 2020

    Gepubliceerd: 22 april 2020Laatste wijziging: 22 april 2020