Internationale vrouwendag, 8 maart 2019

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames!
En heren...

Wat mooi, om met elkaar Internationale Vrouwendag te vieren.
Hier, in Juliana Plaza.
Deze prachtige ontmoetingsplek in het hart van Transvaal.
En wat een eer, om te worden aangekondigd door niemand minder dan Aletta Jacobs!
Iemand die ik zeer bewonder.
Want zij was het die, samen met anderen, ervoor heeft gezorgd we in Nederland algemeen kiesrecht kregen.
Nu honderd jaar geleden.
En dat is iets om te bij  stil te staan.
En om te vieren.
Zeker op Internationale Vrouwendag.
Want het algemeen kiesrecht heeft ook het fundament gelegd voor gelijke rechten en kansen voor alle Nederlanders.
En juist dát is de grote kracht van ons land.

Dat kiesrecht is dus iets om dankbaar voor te zijn.
Maar ook iets om  iedere dag samen voor te blijven strijden.
Op andere plekken in de wereld
– niet eens zo heel ver hier vandaan –
moeten vrouwen én mannen hun stemrecht nog steeds bevechten.
Dat laat zien dat het absoluut niet vanzelfsprekend is.

En juist daarom zeg ik altijd: ga stemmen!
Maak gebruik van dat recht om de koers van Europa, van Nederland en van Den Haag mede te bepalen.
Ook waar het gaat om de positie van vrouwen.
Want al heeft in Nederland iedereen dezelfde rechten,
dat betekent nog niet dat de emancipatie van vrouwen voltooid is.

Nog altijd zien we in bepaalde beroepen veel minder vrouwen dan mannen.
En ook op leidinggevende plekken komen we nog steeds te weinig vrouwen tegen.
Kortom, daar kan nog het nodige aan verbeterd worden.

En daarom vind ik het zo mooi dat ik hier vandaag zoveel vrouwen bijeen zie.
Ondernemers, professionals, leerkrachten, huisvrouwen, jonge moeders.
Vrouwen met heel verschillende achtergronden.
Maar u bent allemaal bezield door dezelfde gedachte:
u wilt méér maken van uw leven.

De mogelijkheden benutten die onze maatschappij u biedt.
Verder leren, studeren.
Net als Aletta Jacobs.
Misschien wel een onderneming opzetten.
Of de politiek in…

Maar misschien weet u het nog wel niet.
Heeft u alleen maar het gevoel dat u iets wil.
Iets anders.
Verder.

En dan is het altijd goed om met andere vrouwen te praten.
Ervaringen uit te wisselen.
Vragen aan elkaar te stellen.
Om zo op ideeën te komen.
En inspiratie op te doen.

Daarom ben ik zo blij met deze bijeenkomst.
Een initiatief van Podium Juliana.
Een van de vele activiteiten die hier plaatsvinden, voor en door de wijk.

Iets meer dan de helft van de ruim een half miljoen Hagenaars is vrouw.
De afgelopen twee jaar heb ik daar heel veel van mogen ontmoeten.
Hoe verschillend ze ook allemaal waren, één ding viel me steeds op:
hoeveel talentvolle, creatieve en ondernemende vrouwen er in Den Haag wonen.

Daarom zeg ik u allemaal:
Ga door!
Zet je talenten in.
Blijf je horizon verbreden.
En neem andere vrouwen daarin mee.
Help elkaar.

U zult merken dat u er sterker door wordt.
En niet alleen u.
Ook de hele stad vaart er wel bij.
Sterke vrouwen maken een sterke stad.

Gepubliceerd: 14 maart 2019Laatste wijziging: 14 maart 2019