Haagse Resiliencedag, 6 juni 2019

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Wat mooi, om elkaar hier te treffen.

Hier, op deze eerste Haagse Resilience Dag.

Een dag die in het teken staat van vieren en verbinden.

Vieren, omdat Den Haag haar eerste Resilience strategie heeft.

Velen van u hebben daar een waardevolle bijdrage aan geleverd.

Verbinden, omdat verbinding een van de belangrijkste bronnen van weerbaarheid en veerkracht is.

Niet alleen het verbinden van bewoners.

Maar ook het verbinden van plannen, van professionals en domeinen.

Iets dat ik ook heb benadrukt tijdens een bijeenkomst over Resilience die twee dagen geleden plaatsvond als onderdeel van de Global Entrepreneurship Summit.

Want bij het bouwen aan een veerkrachtig Den Haag, een stad die klaar is voor de uitdagingen van deze tijd, hebben we iedereen nodig.

Zeker óók de ondernemers.

Maar wat is dat nou, Resilience?

Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen.

Terwijl het antwoord niet zo ingewikkeld is.

Resilience is de veerkracht om tegenslagen te overkomen, om daarvan terug te veren en zelfs om daarvan te groeien.

Een fenomeen dat telkens grote indruk op mij maakt.

Met eigen ogen heb ik gezien dat mensen over een enorme veerkracht beschikken.

Ik zag het in Ethiopië, in Malawi, Indonesië en Zuid-Afrika.

Op plekken waar je zou verwachten dat de moed de mensen in de schoenen zinkt, zag ik al te vaak juist het tegenovergestelde.

Met een beetje hulp slagen mensen er toch weer in de tegenslag te overwinnen.

Een nieuw bestaan op te bouwen.

Maar niet alleen individuen beschikken over veerkracht.

We zien het óók of misschien wel juist bij gemeenschappen: dorpen, steden, regio’s, landen.

En het is die veerkracht, de veerkracht van de Haagse samenleving, die vandaag centraal staat.

Den Haag staat aan de vooravond van grote veranderingen.

Vergelijkbaar met die van de late 19e en vroege 20e eeuw.

Klimaatverandering, de groei van de stad, een digitaliserende samenleving: het zijn voorbeelden van ontwikkelingen die Den Haag niet onvoorbereid over zich heen moet laten komen.

Door nu maatregelen te nemen bereiden we ons voor op de toekomst.

En ook de stad van vandaag wordt er mooier van.

Een goed voorbeeld is de boulevard van Scheveningen.

Een belangrijk onderdeel van onze kustverdediging, maar zo aangelegd dat het ook een fijne plek is om te flaneren en te genieten van het uitzicht op de zee.

Of denk aan het ‘vergroenen’ van pleinen, ook die van scholen: dat maakt de stad beter bestand tegen stortbuien en hitte.

En de pleinen worden er alleen maar mooier en aantrekkelijker door.

Toch bestaat een veerkrachtige stad bestaat uit meer dan een robuuste infrastructuur.

Het gaat ook om cyberveiligheid en digitale inclusie.

Onze samenleving is in hoog tempo gedigitaliseerd.

Dat biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Het internet moet toegankelijk én veilig zijn.

Het is immers meer en meer de ruggengraat van onze samenleving.

Maar we moeten er óók voor zorgen dat iedereen mee kan doen in het digitale tijdperk.

Want de kansen die digitalisering ons biedt, komen het meest tot hun recht wanneer iedereen ze ook kan pakken.

En dus niet alleen door de mensen die sowieso al goed in staat zijn om de maatschappelijke ladder te beklimmen.

Die digitalisering biedt ons allerlei nieuwe mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.

Dat is heel leuk, maar u en ik weten óók dat echte persoonlijke contacten nog veel belangrijker zijn.

Want een stad kan pas echt tot bloei komen wanneer zij in sociaal opzicht sterk is.

Daarvoor is het essentieel dat mensen elkaar kennen.

In goede tijden vormen die verbindingen een bron van plezier en geluk.

En als het een keer goed tegenzit vormen ze misschien wel de allerbelangrijkste hulpbron voor mensen om er bovenop te komen.

En daarmee ook voor de stad als geheel.

Ook daar sluit de strategie bij aan, met initiatieven die zich richten op bewoners die een steun in de rug kunnen gebruiken.

Maar ook met bijvoorbeeld de School of Shapers, die zich juist richt op bewoners die nu al veel positieve impact hebben.

Dames en heren,

In Den Haag werken we samen aan een beter leven voor iedereen.

En dat ‘samen’ is voor mij echt de kurk waar deze strategie op drijft.

Je kunt als bestuurders allerlei prachtige strategieën bedenken.

Maar die blijven betekenisloos als je niet in de dagelijkse praktijk met de mensen in de stad samen stappen vooruit zet.

Daar helpt deze Resilience Strategie bij.

Ik zie ‘m vooral als een startpunt om hierna weer nieuwe verbindingen en allianties aan te gaan om Den Haag te versterken.

Steden blijven in ontwikkeling en daar moeten we actief op in blijven spelen.

Ik kijk er naar uit om dit samen met u te blijven doen.

Zo maken we van Den Haag een veerkrachtige en daarmee fijnere stad om in te leven.

Gepubliceerd: 6 juni 2019Laatste wijziging: 6 juni 2019