Persbericht

‘Stad worstelt met financiën langere termijn’

Gepubliceerd: 30 juni 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

De weinig rooskleurige financiële situatie van de gemeente vanaf 2026 belemmert de aanpak van de problemen waarmee de stad worstelt. Dat is geen probleem van de laatste jaren, maar speelt al veel langer. Dat was de boodschap die J.P.H. Donner donderdag 30 juni 2022 had voor de gemeenteraad. Deze had hem uitgenodigd voor een toelichting op onderhandelingen over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader.

Donner leidt de gesprekken tussen de vijf partijen (D66, VVD, Groenlinks, PvdA, CDA) die tot een coalitie willen komen.

Donner hield de gemeenteraad voor dat hij geen volledig beeld wilde en kon schetsen van de stand van zaken. ,,Een formatie wordt gesmeed achter gesloten deuren. Tegen deze achtergrond kan en wil ik u geen stand van zaken schetsen. Noch op inhoud, noch op proces. Ik kan u wel verzekeren dat de confrontatie van de werkelijke problematiek, de ambities en de beperkte met name financiële mogelijkheden, voor ieder van de betrokken partijen een forse schok opleverde”.

‘Forse politieke moed’

Volgens Donner getuigt het van ‘forse politieke moed en verantwoordelijkheid dat geen van partijen daarbij van tafel is gelopen, om anderen het werk op te laten knappen en zelf vanaf de zijlijn kritiek te leveren en electoraal krediet te winnen’.

De onderhandelaars van de vijf partijen hebben sinds vorige week een helder beeld van de knelpunten en mogelijkheden. En dus ook een realistisch beeld van zowel de mogelijkheden als de ruimte om hun ambities voor de stad te realiseren. Donner: ,,Ieder heeft daarbij uiteraard eigen opvattingen hoe dat kan en moet. Het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen is thans in volle gang”.

‘Oorlogskas nodig’

Eén van de problemen is dat de gemeente in 2026 te maken krijgt met een scherpte terugval in de beschikbare Rijksmiddelen. ‘U heeft een oorlogskas nodig’, aldus Donner.

Vragen waarom ‘het niet opschiet en of het niet sneller kan’ zijn, volgens hem, niet gepast. Door alle betrokkenen wordt hard gewerkt. ,,Er is, als u de achtergronden die ik heb geschetst meeweegt, tijd nodig om tot een akkoord te komen. En die tijd wordt genomen”.

Terugkijken

Het gesprek tussen de heer Donner en de gemeenteraad over de stand van zaken van het formatie is hier terug te kijken: Gemeente Den Haag (connectedviews.nl)


Meer informatie: