Nieuwsbericht

Opgaven breed gedeeld, nog geen concreet coalitievoorstel

Gepubliceerd: 22 april 2022Laatste wijziging: 16 mei 2022

De grote opgaven voor Den Haag worden breed gedeeld door de politieke partijen in Den Haag. De verkennende gesprekken over de vorming van een gedragen meerderheidscoalitie hebben echter nog niet geleid tot een concreet voorstel hiervoor.

Dat staat in het tussenbericht dat de verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller vrijdag 22 april hebben gestuurd aan de Haagse gemeenteraad.

Inmiddels hebben de verkenners alle partijen op één na gesproken. Enkele partijen zijn nogmaals gesproken voor verdere verdieping. Tijdens deze gesprekken is geconstateerd dat een grote mate van overeenstemming bestaat over de opgaven voor Den Haag:

·         de lage opkomst bij de verkiezingen;

·         leefbare, schone en veilige wijken;

·         duurzaamheid en een betaalbare energietransitie;

·         bestaanszekerheid en kansengelijkheid;

·         betaalbaar wonen;

·         investeren in gezonde verhoudingen tussen de leden van de gemeenteraad en met het college;

·         het continue blijven werken aan een integer en betrouwbaar stadsbestuur alsmede gezonde gemeentelijke financiën.

De gesprekken hebben nog niet geresulteerd in een voorstel voor een coalitie die van een meerderheid de voorkeur geniet. Het voornemen is om begin volgende week gesprekken te voeren met clusters van partijen om een aantal varianten nader te onderzoeken.

Daarna zullen de verkenners hun conclusies in een verslag uitbrengen aan de raad.

Bekijk het stuk in het Raadsinformatiesysteem.