Persbericht

Ook tweede verkenning naar coalitie Den Haag niet gelukt

Gepubliceerd: 11 mei 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

Ook de tweede poging om een gedragen meerderheidscoalitie te vormen voor de gemeente Den Haag, is niet gelukt. Het ontbreekt de partijen nog altijd aan de politieke wil om over de eigen schaduw heen te stappen en de handen ineen te slaan.

Dat concluderen de verkenners Joost Sneller en Annelien Bredenoord in het eindverslag dat ze op woensdag 11 mei naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

De verkenners hebben de afgelopen weken 24 gesprekken gevoerd waarin een groot aantal varianten voor een meerderheidscoalitie is verkend. Acht varianten zijn nader uitgediept. Alle mogelijke coalities stuitten vroeg of laat in het verkenningsproces op een blokkade van één of meerdere mogelijke deelnemers.

Als positief zien de verkenners het dat er bij de partijen een grote mate van overeenstemming is over de grote uitdagingen in en voor de stad. In het verslag benoemen zij acht grote uitdagingen/opgaven.

De verkenners lichten hun verslag donderdagavond 12 mei toe in de openbare raadsvergadering.

Het volledige verslag met alle bijlagen is hier te lezen.