Persbericht

Onderhandelaars worden bijgepraat op belangrijke onderwerpen

Gepubliceerd: 30 mei 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

De totstandkoming van een nieuwe coalitie in Den Haag gaat deze week een nieuwe fase in. D66, VVD, GL, PvdA en CDA gaan onderhandelen over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader.

Die gesprekken worden gevoerd onder leiding van J.P.H. Donner. In deze eerste week worden de onderhandelaars bijgepraat op de onderwerpen die voor de stad van het grootste belang zijn. Deze ‘grote uitdagingen in en voor de stad’ werden eerder beschreven in het verslag van de verkenners Sneller en Bredenoord.

Het gaat dan onder meer om de groei van de stad, betaalbaar wonen, economie en werkgelegenheid, leefbare, schone en veilige wijken en buurten, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, een klimaatneutrale stad en de ontwikkelingen in een aantal specifieke gebieden. Uiteraard zijn ook gemeentelijke financiën onderwerp van gesprek.

De presentaties die aan de onderhandelaars worden gegeven, worden in beginsel openbaar gemaakt nadat de onderhandelingen zijn afgerond en een coalitieakkoord is gepresenteerd. Dat is overigens ook het geval met alle brieven die de onderhandelaars ontvangen van (belangen)organisaties en andere externen.

Meer informatie: