Persbericht

Groengele Bucketlist voor onderhandelaars

Gepubliceerd: 16 juni 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

Omroep West heeft op woensdag 15 juni 2022 De Groengele Bucketlist aangeboden aan de vertegenwoordigers van de vijf politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe samenwerking.

Verslaggeefster Lot van Bree had de bucketlist de titel ‘Samen voor de stad’ gegeven. ,,En dat is de titel die u ook al had bedacht voor het coalitieakkoord 2019-2022. Die geldt volgens mij nog steeds”. En ze had er ook nog een opdracht voor de onderhandelaars: ,,Een hoopvolle ondertitel met een opdracht: Den Haag samen fijn, hoe moeilijk kan het zijn”.

‘Verzameling wensen, oplossingen en hartekreten’

Volgens Van Bree van Omroep West is de bucketlist ‘een verzameling wensen, oplossingen, hartenkreten en hier en daar wat gemopperd uit het Haagse’. Na een oproep van de regionale oproep vulden 1213 mensen een vragenlijst in. Het grootste deel (1132) wonen er in Den Haag. De stadsdelen Centrum (217) en Escamp (218) zijn daarbij het best vertegenwoordigd.

In de Bucketlist onder meer de onderwerpen die volgens de 1213 mensen die hebben gereageerd aandacht moeten krijgen in het coalitieakkoord waarover D66, VVD, GL, PvdA en CDA momenteel onderhandelen. In dit coalitieakkoord wordt beschreven welke plannen de partijen voor de komende vier jaar hebben met Den Haag.

Leefbare, schone en veilige wijken op 1

Uit de Bucketlist blijkt dat de meeste mensen (997) een leefbare, schone en veilige buurt het belangrijkste thema voor de komende vier jaar vinden. Het volbouwen van de stad hoort daar niet bij, zo meent een deel. Andere belangrijk thema’s: betaalbaar wonen, smerige straten en overlast door overbewoning (arbeidsmigranten). Het thema duurzaamheid werd belangrijk geacht door 359 mensen.

De onderhandelaars nemen de opbrengst van de Bucketlist mee in de gesprekken die worden gevoerd over thema’s als een leefbare, schone en veilig buurt, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, groei van de stad, betaalbaar wonen, economie en werkgelegenheid en mobiliteit. Uiteraard zijn ook de gemeentelijke financiën onderwerp van gesprek.

De Groengele Bucketlist en de reportage over de aanbieding zijn terug te vinden op de website van Omroep West: www.omroepwest.nl.

De onderhandelaars bladeren in De Groengele Bucketlist, die ze van verslaggeefster Lot van Bree  van Omroep West (uiterst links) overhandigd hebben gekregen. Te zien zijn van links naar rechts Hilbert Bredemeijer, Mariëlle Vavier, Robert van Asten, Anne Mulder en Martijn Balster.
De onderhandelaars bladeren in De Groengele Bucketlist, die ze van verslaggeefster Lot van Bree van Omroep West (uiterst links) overhandigd hebben gekregen. Te zien zijn van links naar rechts Hilbert Bredemeijer, Mariëlle Vavier, Robert van Asten, Anne Mulder en Martijn Balster.

Meer informatie: