Persbericht

Gesprekken J.P.H. Donner week 16-20 mei

Gepubliceerd: 22 mei 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

In de week van 16 tot en met 20 mei heeft J.P.H. Donner gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Het doel was te komen tot een advies dat moest leiden tot oplossing voor de impassen waarin de formatie op dat moment verkeerde.

Op maandag 23 mei 2022 adviseerde Donner de fracties van de huidige coalitie om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader.

De fracties van D66, VVD, GL, PvdA en CDA hebben Donner gevraagd of hij ook aan dit overleg leiding wil geven.

In de week van 16-20 mei werd elke gespreksdag via een bericht op de website bekend gemaakt met welke partijen Donner die dag had gesproken. Hieronder de berichten op een rijtje.

Bericht maandag 16 mei:

Donner voert eerste gesprekken over formatie 

J.P.H. Donner voert maandag 16 mei en dinsdag 17 mei de eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Donner is gevraagd de raad te adviseren over een oplossing voor de impasse waarin de formatie verkeert. 

Voor deze eerste ronde gesprekken worden alle partijen uitgenodigd. Na deze ronde bepaalt Donner op welke manier hij verder gaat met de gesprekken. Aan het einde van elke gespreksdag wordt op deze website (de pagina ‘formatie’ van denhaag.nl) gepubliceerd welke partijen die dag zijn aangeschoven.

De geaccordeerde verslagen van de gesprekken worden tegelijk met het advies van Donner naar de raad gestuurd. Deze werkwijze is op vrijdag 13 mei afgesproken door de fractievoorzitters van de partijen.

Bericht maandag 16 mei:

Eerste gesprekken formatie gevoerd door adviseur Donner

J.P.H. Donner heeft maandag 16 mei gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van tien politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Dinsdag 17 mei volgen er nog twee gesprekken. De fractievoorzitter van de PVV heeft laten weten af te zien van een gesprek.

Na de eerste ronde van gesprekken bepaalt Donner op welke manier hij verder gaat. Donner wil zo snel als mogelijk komen met een advies dat moet leiden tot oplossing voor de impasse waarin de formatie verkeert.

Aan het einde van elke gespreksdag wordt op deze website denhaag.nl gepubliceerd welke partijen die dag zijn aangeschoven.

Maandag 16 mei heeft adviseur Donner gesproken met: HvDH, D66, VVD, GL, PvdD, CDA, PvdA, DENK, CU/SGP en SP.

Dinsdag 17 mei spreekt Donner met: HSP, FvD.

Gesprekken Donner dinsdag 17 mei

J.P.H. Donner heeft dinsdag 17 mei opnieuw gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Dat waren: HSP, FvD. D66, PvdA, VVD, GL en CDA.

Gesprekken Donner woensdag 18 mei

Op woensdag 18 mei heeft J.P.H. Donner wederom gesproken met vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Er zijn verdiepende vervolggesprekken gevoerd met: CDA, VVD, PvdA, D66 en GL.

Gesprekken Donner donderdag 19 mei

Op donderdag 19 mei heeft J.P.H. Donner wederom gesproken met vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Er zijn verdiepende vervolggesprekken gevoerd met: CDA, VVD, PvdA, D66 en GL.

Gesprekken Donner vrijdag 20 mei

Op vrijdag 20 mei heeft J.P.H. Donner wederom gesproken met vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen in de Haagse gemeenteraad. Er zijn verdiepende vervolggesprekken gevoerd met: CDA, VVD, PvdA, D66 en GL.

Donner bepaalt per dag welke partijen worden uitgenodigd. Hij wil zo snel als mogelijk komen met een advies dat moet leiden tot oplossing voor de impasse waarin de formatie verkeert.