Persbericht

Donner adviseert nieuwe start huidige coalitiepartijen

Gepubliceerd: 23 mei 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

J.P.H. Donner adviseert de fracties van de huidige coalitie om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Dat schrijft Donner in het advies dat hij maandag 23 mei 2022 heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

Donner meent dat een coalitie van D66, VVD, GL, PvdA en CDA  ‘de meest haalbare coalitie om toe een stabiel stadsbestuur te komen’ is. Deze coalitie biedt wat hem betreft ook uitzicht op ‘een akkoord dat nodig is voor de stad’.

Volgens Donner hebben de gesprekken in de afgelopen weken geleid tot “de conclusie dat de intenties, bereidheid en inzet van de betrokken partijen zodanig wederzijds zijn verduidelijkt dat ieder daaraan het vertrouwen kan ontlenen dat de inzet is om tot een resultaat te komen dat ieder in eigen kring en naar buiten kan verdedigen als een goed resultaat (…)”.

In de aanbiedingsbrief constateert Donner dat de fracties van D66, VVD, GL, PvdA en CDA zich daarin kunnen vinden en dit overleg inmiddels zijn begonnen. De fracties hebben hem gevraagd of hij ook aan dit overleg leiding wil geven. Hij heeft gezegd dit te willen doen.

Het volledige advies van J.P.H. Donner is hier te lezen. De verslagen van de tot dusver gevoerde gesprekken worden zo snel mogelijk op de website gepubliceerd.