Persbericht

Raad vraagt Donner als onafhankelijk adviseur

Gepubliceerd: 13 mei 2022Laatste wijziging: 23 augustus 2022

J.P.H. Donner gaat de Haagse gemeenteraad adviseren over een oplossing voor de impasse waarin de formatie verkeert. Donner gaat in op het verzoek dat de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad vrijdag 13 mei aan hem hebben gedaan.

J.P.H. (Piet Hein) Donner (73) is voormalig minister van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is hij voormalig vice-president van de Raad van State. Donner is bovendien minister van staat.

De raad concludeerde dat de komst van een adviseur wenselijk was nadat de verkenners Joost Sneller en Annelien Bredenoord op woensdag 11 mei in hun eindverslag aan de raad concludeerden dat zij er niet in waren geslaagd te komen tot een gedragen meerderheidscoalitie. Volgens de verkenners ontbrak het de partijen ‘aan de politieke wil om over de eigen schaduw heen te stappen en de handen ineen te slaan’.

Het eindverslag van de verkenners werd op donderdag 12 mei besproken in de gemeenteraad. Toen werd ook een motie aangenomen waarin werd besloten een onafhankelijke adviseur te vragen, die boven de partijen staat, met gezag opereert en door de meerderheid van de raad wordt gesteund.