DIVOSA najaarscongres, 30 november 2018

Toespraak door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Van harte welkom bij het najaarscongres van Divosa.
En hartelijk welkom in Den Haag.
Wat mooi, dat deze bijeenkomst in onze stad plaatsvindt.

We zijn hier bijeen in de Fokker Terminal, midden in De Binckhorst.
Een  heel toepasselijke locatie, gezien de opgaven waarvoor sociale diensten zich gesteld zien.


Dit gebouw was ooit een school voor luchtvaarttechniek.
In de hal waar we ons nu bevinden sleutelden leerlingen aan vliegtuigen.
Daarmee bereidden zij zich voor op een baan, een inkomen, een zelfstandig bestaan. 

Ook in 2018 zijn zaken als opleiden, leren en vakkennis cruciaal voor iemands kansen op de arbeidsmarkt.
En misschien zelfs nog wel belangrijker dan ooit.
Nu onder invloed van technologische ontwikkelingen de veranderingen op de arbeidsmarkt steeds sneller gaan. 


Eén ding is onveranderd gebleven:

Van oudsher bieden steden mensen veel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.
Hun dromen te verwezenlijken.
Te groeien.
Dat is de kracht van steden.

Maar er is ook altijd het gevaar van een tweedeling.
Niet iedereen komt even makkelijk mee in de vaart der volkeren.
Terwijl een stad kan pas echt tot bloei komen wanneer zij ook in sociaal opzicht sterk en evenwichtig is.


Tegelijkertijd zie je dat steden een enorme hoeveelheid talent herbergen.
Talent, dat echter niet altijd even zichtbaar is.
Talent, dat mensen ook niet altijd bij zichzelf ontdekt hebben.
Of dat ondergesneeuwd raakt onder de problemen die zij hebben.

En dat is natuurlijk geen goede zaak.
Om te beginnen vooral voor die mensen zelf.
Zij kunnen zich niet ontplooien en missen vaak het gevoel dat ze ertoe doen.
Niet zelden voelen ze zich uitgerangeerd.

Maar ook voor de steden, de maatschappij is het niet goed.
Want we hebben deze mensen keihard nodig.
Juist in deze tijd, nu steden zulke grote veranderingsprocessen doormaken.

Het komt erop aan deze mensen te vinden, ze te helpen en te activeren.
Dat is niet altijd even makkelijk.
Er kunnen moeilijk bereikbare mensen tussen  zitten.
Mensen met een  voorgeschiedenis van problemen.
Of die na een lang werkzaam bestaan aan de kant zijn komen te staan.
Mensen die diep in de schulden zitten.
Jongeren die uit een problematisch gezin komen.

Om deze burgers goed te kunnen helpen,is het nodig hen te kennen:
niet alleen te weten waar de belemmeringen zitten, maar ook waar de kansen en motivaties liggen.
Zodat we daar als gemeente goed op kunnen aansluiten.

De vraag “Ken je mij” is dan ook een passend thema voor dit congres:
Hoe goed kennen wij onze klant?
Maar ook:
Hoe goed weet de burger ons te vinden,
hoe toegankelijk zijn wij?
Communiceren we wel op de juiste wijze met hen?
En benutten we alle  technologische ontwikkelingen die ons ter beschikking staan?

Immers, alleen zo kunnen we iedereen bereiken
die we willen bereiken.
Hen op weg helpen, hun zelfvertrouwen geven, een nieuwe toekomst bieden.


Ook op dit terrein kunnen steden veel van elkaar leren.
En daarom is zo goed dat u hier bijeen bent.
Het zal u misschien zijn opgevallen dat de gemeente Den Haag behalve gastvrouw
vandaag óók hofleverancier van workshops is.
Dat is geen toeval.

Dit thema is ons namelijk ernst.

We kunnen en willen niet accepteren dat er een groep mensen is die langdurig langs de kant staat, niet meedoet in de samenleving.

Onze gemeente is bijvoorbeeld al jaren bezig om de schuldenproblematiek op een vernieuwende wijze aan te pakken.
Laatst nog was ons Schuldenlab in het nieuws, dat landelijke navolging krijgt.

Het huidige college heeft het terugdringen van de werkloosheid en armoede tot zijn topprioriteiten gemaakt.
Ons doel: zoveel mogelijk mensen aan de slag.
Zodat ook zij een zinvolle invulling aan hun bestaan kunnen geven, hun talenten kunnen inzetten, hun dromen werkelijkheid kunnen laten worden.


Graag delen wij onze ervaringen met u, collega’s uit andere gemeenten.
Ik hoop dan ook dat u elkaar vandaag goed weet te vinden.
En wens u heel veel inspiratie en een succesvolle dag toe.
 

Gepubliceerd: 14 maart 2019Laatste wijziging: 14 maart 2019