Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Alleen de informatie die in documenten staat, kunt u opvragen. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn. Maar ook geluidsopnames, films of foto’s.

Voor wie

Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Verzoek doen

U kunt vanaf 1 juli 2021 een Wob-verzoek digitaal doen. Dit kan alleen via het formulier hieronder. Ingebrekestellingen kunnen niet digitaal.

  • U kunt uw Wob-verzoek via het digitale formulier insturen. Een Wob-verzoek kan ook nog steeds via de post.
  • U kunt een Wob-verzoek niet op een andere digitale manier insturen. Dus ook niet via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
  • In het Wob-verzoek geeft u aan over welk onderwerp u informatie wilt. Of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk. Of een vergunning om te mogen bouwen.
  • In het Wob-verzoek geeft u aan welke documenten u wilt bekijken en over welke periode.

Wob-verzoek indienen

Wilt u een Wob-verzoek via de post insturen? Stuur uw Wob-verzoek dan naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt gegeven door de ambtenaar die het verzoek behandelt.

Over alle andere Wob-verzoeken beslist een gemeentelijk bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Binnen 4 weken na ontvangst krijgt u een beslissing op uw verzoek. De beslissing kan 1 keer voor maximaal 4 weken worden uitgesteld.

Wob-website

De Wob-besluiten staan op wob.denhaag.nl.

Gepubliceerd: 30 juni 2021Laatste wijziging: 28 juli 2021