Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) biedt burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.

Alleen informatie die in documenten is vastgelegd, is opvraagbaar. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn, maar ook geluidsbanden, films of foto’s.

Wie

Iedereen kan een WOB-verzoek indienen.

Schriftelijk aanvragen

  • op 2 juni 2014 heeft het college besloten dat WOB-verzoeken niet langer per fax of per e-mail kunnen worden ingediend. Op 25 januari 2016 heeft het college dit besluit uitgebreid. WOB-verzoeken kunnen nu op geen enkele digitale manier meer worden ingediend, dus ook niet via Facebook of Twitter. Het is tegelijkertijd onmogelijk gemaakt om ingebrekestellingen digitaal in te sturen.  
  • dit betekent dat u uw WOB-verzoek of ingebrekestelling per brief moet indienen.
  • in het WOB-verzoek moet u aangeven over welk beleid u informatie wilt of welke stukken u opvraagt. Bijvoorbeeld de invoering van betaald parkeren in uw wijk of de bouwvergunning voor een bepaald pand.
  • u kunt een WOB-verzoek indienen bij een gemeentelijk bestuursorgaan (de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad), bij een dienst (bijvoorbeeld stadsbeheer of stedelijke ontwikkeling), bij een afdeling of bij een ambtenaar met wie u contact heeft.

Stuur uw WOB-verzoek naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag

Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt zonder meer verstrekt door de ambtenaar die het verzoek heeft ontvangen of in behandeling heeft.

Over alle andere WOB-verzoeken beslist een gemeentelijk bestuursorgaan. Meestal zal dat het college van burgemeester en wethouders zijn

Binnen 4 weken na ontvangst moet er over uw verzoek zijn beslist. De beslissing kan echter één keer maximaal 4 weken worden verdaagd.

Gepubliceerd: 27 januari 2016Laatste wijziging: 8 augustus 2017