Wet- en regelgeving subsidies

De gemeente zorgt voor een groot aantal voorzieningen en activiteiten voor alle bewoners. Bijvoorbeeld bij onderwijs, sport, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, leefbaarheid en participatie. De gemeente doet dit samen met organisaties in de stad die de gemeente subsidie geeft. Zo draagt de gemeente bij aan de doelstellingen van het gemeentebestuur.

Subsidieverlening

De regels voor het verlenen van subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV) die op 1 juli 2014 in is gegaan. De regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 juli 2014 zijn verleend.

Regels subsidieaanvragen voor 1 juli 2014

Voor de subsidieaanvragen die u heeft gedaan voor 1 juli 2014 gelden nog de oude regels voor subsidies en verantwoording:

Subsidiebeschikkingen

De subsidiebeschikkingen die de organisaties van de gemeente krijgen, zijn gebaseerd op deze regels. De gemeente wijst organisaties op de regelgeving, bijvoorbeeld in de brief die een organisatie krijgt bij de beschikking. Heeft u vragen over de beschikking? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Wie dat is staat in de brief.

Subsidieverantwoording

In de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 (RIS 298523) staat hoe de verantwoording eruit moet zien en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Bij dit document horen 3 bijlagen: Model Bestuursverklaring, Directieverklaring en Controleverklaring. De richtlijnen gelden sinds 7 december 2017. Indien van toepassing wordt er in de subsidiebeschikking naar deze richtlijnen verwezen.

Steekproefsgewijze verantwoording

Staat in uw subsidiebesluit dat er een steekproefsgewijze subsidieverantwoording is? Dan kan de gemeente tot 12 weken nadat de gesubsidieerde activiteit(en) zijn afgelopen, gegevens bij u opvragen over hoe u de subsidie heeft gebruikt. In het besluit staat welke gegevens u hiervoor moet laten zien. U heeft daar maximaal 6 weken de tijd voor.  Heeft u niet aan de subsidievoorwaarden voldaan of de gegevens niet op tijd laten zien, dan moet u mogelijk de subsidie voor een deel of helemaal terugbetalen.

Richtlijnen voor subsidies voor 7 december 2017

Voor subsidies die voor 7 december 2017 zijn beschikt gelden nog de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 (RIS 284263). In de subsidiebeschikking wordt aangegeven welke richtlijnen van toepassing zijn.

    Toelichting controleverklaring (PDF, 159,6 kB)
    Zie ook: het overzicht van verstrekte subsidies vanaf 2012 in het Subsidieregister

    Gepubliceerd: 7 februari 2018Laatste wijziging: 14 september 2020