Wegsleepverordening gemeente Den Haag

De gemeente mag motorvoertuigen, zoals auto’s en motoren, wegslepen. Dit staat geschreven in de Wegsleepverordening gemeente Den Haag, die sinds 2005 van kracht is.

Motorvoertuigen kunnen weggesleept worden wanneer er sprake is van ‘onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid’. Ook wanneer er geen (zichtbare) kentekenplaat aanwezig is, kan een motorvoertuig weggesleept worden.

In de verordening staat ook waar voertuigen heen worden gebracht als ze weggesleept zijn.

Aan het wegslepen van een voertuig zijn kosten verbonden. In de verordening staan de bedragen voor het wegslepen en stallen van motorvoertuigen.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Wegsleepverordening gemeente Den Haag op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 21 april 2011Laatste wijziging: 4 februari 2020