Verordeningen, uitvoeringsregelingen en beleidsregels Belastingzaken

De gemeente heeft verordeningen opgesteld voor alle gemeentelijke belastingen. Aanvullende regels zijn opgenomen in uitvoeringsregelingen. Daarin staat precies vermeld hoe Belastingzaken een bepaalde belasting uitvoert.

Ook heeft Belastingzaken beleidsregels. Die laten zien hoe Belastingzaken bijvoorbeeld omgaat met een bevoegdheid. 

Lees de verordeningen, uitvoeringsregelingen en beleidsregels van Belastingzaken op www.overheid.nl of in de Bestuurlijke stukken.

Verordeningen en uitvoeringsregelingen

Beleidsregels

Bedrijveninvesteringszones

Gepubliceerd: 30 januari 2017Laatste wijziging: 15 september 2020