Verordening stimuleringsregeling toegankelijkheid

Wilt u een gebouw of voorziening toegankelijk maken voor mensen met een handicap? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen.

Deze verordening beschrijft de subsidieaanvraag, de toetsingscriteria en de berekening van het subsidiebedrag. U kunt een subsidiebedrag van 50% van de totale verbouwingskosten krijgen. Het maximum bedrag is € 25.000.

Meer informatie

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening stimuleringsregeling toegankelijkheid op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 8 september 2009Laatste wijziging: 17 april 2019