Verordening precariobelasting en gebruiksretributies 2008

Deze verordening regelt het afschaffen van de bovengrondse precario. Deze maatregel is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen.

In het coalitieakkoord 2014 – 2018 wordt onder de noemer “minder lasten en regels” gesproken over het afschaffen van de bovengrondse precario. Deze maatregel is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de bovengrondse precario dan ook geheel afgeschaft.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening precariobelasting en gebruiksretributies 2008.

Gepubliceerd: 1 januari 2017Laatste wijziging: 17 april 2019