Verordening op de vertrouwenscommissie

De herbenoeming van de heer J.J. van Aartsen als burgemeester van Den Haag is aan de orde. De ambtstermijn van de heer Van Aartsen loopt af op 27 maart 2014. Op grond van de wet moet tijdig worden overgegaan tot een herbenoeming. Aan deze herbenoeming gaat een procedure vooraf.

Het belangrijkste onderdeel van deze procedure is de instelling van een raadscommissie die komt tot advisering aan de raad over de herbenoeming. Het presidium stelt voor een gecombineerde verordening vast te stellen die zowel ziet op de procedure rond de herbenoeming van een zittende burgemeester en de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Deze verordening blijft dan in stand na afloop van de procedure tot herbenoeming vande huidige burgemeester. Het instellen van een nieuwe verordening bij het voorbereiden van een aanbeveling  tot benoeming van een nieuwe burgemeester is dan niet langer noodzakelijk. De verordening blijft in stand, de commissie wordt na de elke procedure ontbonden.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Verordening op de vertrouwenscommissie.

Gepubliceerd: 8 augustus 2013Laatste wijziging: 1 augustus 2017