Verordening nadeelcompensatie Souterrain

Hagenaars die veel nadeel hebben gehad van de bouw van de tramtunnel en parkeergarage onder de Grote Marktstraat, kunnen compensatie aanvragen.

Deze verordening beschrijft de bepalingen van de financiële compensatie. Hagenaars die compensatie willen, moeten dit aanvragen binnen een jaar nadat het bouwproject klaar is. Bij de aanvraag moet een beschrijving zitten van het nadeel en de relatie met het bouwproject. De aanvrager geeft ook aan welk bedrag hij of zij redelijk vindt als compensatie.

Het college van burgemeester en wethouders legt de aanvraag voor aan een deskundige. De deskundige bekijkt de situatie en komt met een advies. De gemeenteraad beslist daarna of zij het advies opvolgt.

De officiële naam van deze verordening is ‘Verordening nadeelcompensatie Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt’.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening nadeelcompensatie Souterrain op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 september 2009Laatste wijziging: 21 april 2017