Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen Den Haag 2020

Ondergrondse energiesystemen die warmte en koude regelen kunnen last van elkaar krijgen als ze te dicht bij elkaar liggen. Om dit te voorkomen kan de gemeente een 'interferentiegebied' aanwijzen.

In zo'n gebied mogen deze systemen alleen in goede samenhang worden aangelegd. Op de Binckhorst is een interferentiegebied vastgesteld.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen Den Haag 2020 op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 29 januari 2020Laatste wijziging: 29 januari 2020