Uitvoeringsvoorschrift subsidies (UVS)

Het college van burgemeester en wethouders kan voor verschillende activiteiten subsidie geven. In deze verordening staan de regels die gelden voor het verstrekken van subsidie.

In deze verordening leest u de voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

De verordening beschrijft de volgende subsidievormen:

  • waarderingssubsidie
  • stimuleringssubsidie
  • investeringssubsidie
  • productsubsidie
  • budgetsubsidie
  • exploitatiesubsidie

De officiële naam van deze verordening is ‘Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en natuurlijke personen (UVS)’.

Meer informatie

Lees de hele verordening:

Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en natuurlijke personen (UVS) (PDF, 185,9 kB)

Gepubliceerd: 8 september 2009Laatste wijziging: 17 april 2019