Treasurystatuut Den Haag 2015

Door de bankencrisis heeft de overheid de regels waaraan decentrale overheden, zoals gemeenten, zich moeten houden bij het bankieren aangepast.

De treasuryfunctie heeft bij decentrale overheden de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen, onder meer vanwege de kredietcrisis en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten (derivaten). Er hebben daarnaast ontwikkelingen plaatsgevonden die gevolgen (kunnen) hebben voor de treasury van de decentrale overheden.

Er waren 2 redenen om het bestaande statuut uit 2009 (en het bestaande uitvoeringsbesluit) te vernieuwen:

  • De verplichting tot schatkistbankieren door decentrale overheden vanaf 16 december 2013
  • en de wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) per 30 december 2014.

De administratieve wijzigingen, die voortvloeien uit de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en de Ruddo, zijn opgenomen in het Treasurystatuut Den Haag 2015.

Volledige tekst verordening

Lees de actuele en officiƫle tekst van het Treasurystatuut Den Haag 2015 op overheid.nl.

Gepubliceerd: 15 april 2015Laatste wijziging: 2 april 2019