Taxatiedeskundigen onroerende goederen

Deze verordening regelt de aanwijzing, werkzaamheden, rechten en verplichtingen van taxateurs.

De regels van de Dienst Bouwen & Wonen van de gemeente Den Haag geven aan wanneer het noodzakelijk is dat de waarde van onroerend goed door deskundigen geschat wordt. Voor de schatting worden dan drie taxateurs aangewezen.

De taxateurs wijzen uit hun midden een secretaris aan. Deze draagt zorg voor het bijeenroepen van de taxateurs, het ontwerpen van de gezamenlijke taxatierapporten, de briefwisseling met burgemeester en wethouders e.d.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de verordening Taxatiedeskundigen onroerende goederen op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 11 oktober 2009Laatste wijziging: 21 april 2017