Storting contante waarde canon erfpachtrecht

Deze verordening regelt de mogelijkheid om de canon voor erfpacht van grond vooruit te betalen.

De canon voor erfpacht van grond van de gemeente Den Haag kan per erfpachttermijn (bijna) in een keer worden betaald tegen de contante waarde. Eén euro per jaar kan niet worden meegenomen in de contante waarde.

Wie de canon in een keer vooruit wil betalen, moet een schriftelijk verzoek tot vooruitbetaling indienen. De burgemeester en wethouders bepalen de plaats en tijdstip van betaling. De rente over de canon is die van het moment waarop het verzoek is binnengekomen.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Storting contante waarde canon erfpachtrecht op overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 september 2009Laatste wijziging: 2 april 2019