Statuten van de Johan Wagenaarstichting

Johan Wagenaar was een componist en dirigent die het grootste deel van zijn leven in Den Haag doorbracht. Van 1919 tot 1937 was hij directeur van het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Na zijn dood werd de Johan Wagenaarstichting opgericht, waarvan de statuten zijn vastgelegd in deze verordening.

De stichting bestaat sinds 1947 en is vooral bekend van de gelijknamige muziekprijzen. Volgens de verordening heeft de stichting nog een aantal andere doelen dan het toekennen van muziekprijzen. Bijvoorbeeld het adviseren van het college van burgemeester en wethouders en het financieel ondersteunen van Nederlandse componisten.

In de verordening Statuten van de Johan Wagenaarstichting staat verder dat het college van B en W verantwoordelijk is voor het benoemen van het bestuur van de stichting. Ook is de stichting verplicht om ieder jaar voor 1 april een algemeen en financieel verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar aan het college van B en W voor te leggen.

Meer informatie

Lees de hele verordening: Statuten Johan Wagenaarstichting

Gepubliceerd: 8 september 2009Laatste wijziging: 13 augustus 2020