Statuten van de Haagse Kunststichting

De statuten van de Haagse Kunststichting zijn in 1946 vastgelegd in de verordening Statuten van de Haagse Kunststichting. De stichting heeft onder andere als doel om voorstellingen van Het Nationale Toneel te organiseren. Het Nationale Toneel is volgens de verordening de vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

In de verordening is verder vastgelegd dat het bestuur van de stichting wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Leden van het bestuur worden altijd benoemd voor een periode van 4 jaar en mogen een keer herbenoemd worden.

De begroting van de stichting moet voor goedkeuring naar de gemeente Den Haag en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beiden moeten hun goedkeuring geven voor de plannen van de stichting.

Meer informatie

Lees de hele verordening: Statuten van de Haagse kunststichting

Gepubliceerd: 8 september 2009Laatste wijziging: 4 augustus 2017