Statuten van de Dr. H.P. Berlagestichting

In de verordening Statuten van de Dr. H.P. Berlagestichting zijn de statuten van deze stichting vastgelegd. De stichting bestaat sinds 1957. Haar doel is de belangstelling voor architectuur in Den Haag te vergroten.

Om dit doel te bereiken heeft de stichting 3 middelen in de statuten vastgelegd:

  • Het toekennen van prijzen
  • Het uitschrijven van prijsvragen
  • Het bevorderen van publicaties

Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Het bestuur stelt een algemeen reglement voor de stichting vast. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten zoals vastgelegd in deze verordening. Het bestuur is verder verplicht om ieder jaar een verslag van werkzaamheden en financieel jaarverslag aan het college van Burgemeester en Wethouders voor te leggen.

Volledige tekst statuten

Hier vindt u de actuele en officiƫle tekst van de Statuten van de Dr. H.P. Berlagestichting

Gepubliceerd: 7 september 2009Laatste wijziging: 2 april 2019