Procedureverordening voor advisering in planschade

Soms lijdt een eigenaar van grond of een gebouw schade, doordat de gemeente een gebied op een bepaalde manier inricht. In dat geval kan de bezitter een schadevergoeding krijgen. Een onafhankelijke adviseur oordeelt over die vergoeding. In deze verordening staat waar die adviseur aan moet voldoen.

De adviseur moet een goed advies kunnen uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarom is een aantal voorwaarden opgesteld waar hij aan moet voldoen. Genoeg ervaring met planschade is bijvoorbeeld belangrijk. Ook mag hij niet betrokken zijn geweest bij de inrichting van de ruimte waardoor de schade is ontstaan.

Werkwijze

Het is van belang dat de adviseur zich houdt aan een bepaalde werkwijze. Het rapporteren van vorderingen is bijvoorbeeld belangrijk. Ook moet de adviseur binnen 16 weken een conceptadvies uitbrengen.

Volledige tekst verordening

Lees de actuele en officiƫle tekst van de Procedureverordening voor advisering in planschade op overheid.nl.

Gepubliceerd: 11 oktober 2009Laatste wijziging: 21 april 2017