Overlegverordening Haagse Onderwijskamers 2014

Het gemeentebestuur is wettelijk verplicht om over een aantal onderwerpen geregeld overleg te voeren met de besturen van scholen en houders van instellingen voor kinderopvang. In de overlegverordening staan de regels voor het overlegorgaan de Haagse Onderwijskamers.

In het overlegorgaan 'de Haagse Onderwijskamers' wordt overlegd tussen het gemeentebestuur van Den Haag, houders van kinderopvanginstellingen, schoolbesturen en besturen van de regionale opleidingscentra (ROC).

Dit overleg bestaat uit de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke onderwijsbeleid. Ook vindt afstemming plaats tussen het gemeentelijke onderwijsbeleid (Haagse Educatieve Agenda) en het beleid van de genoemde besturen.

Het overlegorgaan bestaat uit 3 kamers van overleg:

  1. Algemene kamer: hier worden onderwerpen of voorstellen besproken die betrekking hebben op kinderopvang, peuterspeelzalen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC's.
  2. 0-12 kamer: hier worden alleen onderwerpen of voorstellen besproken die betrekking hebben op primair onderwijs en/of kinderopvang en peuterspeelzalen.
  3. VO+-kamer: hier worden alleen onderwerpen of voorstellen besproken die betrekking hebben op voortgezet onderwijs of ROC's.

In de overlegverordening komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • overlegstructuur
  • overlegprocedures
  • vergaderfrequentie
  • voorbereiding
  • verslaglegging
  • adviesgroepen

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Overlegverordening Haagse Onderwijskamers 2014.

Gepubliceerd: 8 september 2014Laatste wijziging: 3 augustus 2017