Organisatieverordening van de gemeenteraad

Deze verordening beschrijft een aantal commissies en andere instellingen die de gemeenteraad ondersteunen.

De bestuurlijke organisatie van de raad bestaat uit de volgende commissies en instellingen:

  • raadscommissies
  • rekeningencommissie
  • fractievoorzittersoverleg
  • presidium

De volgende instellingen ondersteunen de bestuurlijke organisatie:

  • de griffie
  • de griffier
  • de gemeentelijke ombudsman

De verordening beschrijft ook de 'Mandaatsregeling personeelsbesluiten griffie 2020' of 'Mrp-g 2020'. Die regeling beschrijft de bevoegdheden van ambtenaren (griffier) om beslissingen te nemen en te ondertekenen.    

De officiële naam van deze verordening is 'Organisatieverordening van de raad van de gemeente Den Haag'.

Volledige tekst verordening en Mandaatregeling

  • Bekijk de actuele en officiële tekst van de verordening Organisatieverordening van de gemeenteraad op Overheid.nl.
  • Bekijk de actuele en officiële tekst van de 'Mandaatsregeling personeelsbesluiten griffie 2020' of 'Mrp-g 2020', op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 10 september 2009Laatste wijziging: 4 februari 2020