Monumentenverordening Den Haag 2019

De monumentenverordening beschrijft de bescherming van gemeentelijke monumenten, gemeentelijk beschermde stadsgezichten en de samenstelling van het gemeentelijk monumentenregister.

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) houdt een lijst van gemeentelijke monumenten bij. Deze lijst ligt bij de afdeling Monumentenzorg van de gemeente en is voor iedereen in te zien. De lijst is ook te raadplegen via internet. Als het college van B en W een nieuw gemeentelijk monument op de lijst plaatst, wordt de betrokken eigenaar daarover ingelicht. De eigenaar kan binnen 6 weken bezwaar indienen.

U mag een monument niet beschadigen of vernielen. Als u een monument wilt wijzigen of verbouwen heeft u een vergunning nodig. Het college van B en W beslist binnen 12 weken over de aanvraag.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Monumentenverordening Den Haag 2019 op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 1 februari 2014Laatste wijziging: 23 januari 2020