Klachtenregeling voor ambtenaren: seksuele intimidatie en discriminatie

Deze verordening beschrijft de klachtenregeling van seksuele intimidatie en discriminatie.

Een medewerker van de gemeente die te maken heeft met seksuele intimidatie of discriminatie kan:

  • dit melden aan de decentrale vertrouwenspersoon
  • vragen om bemiddeling door de centrale vertrouwenspersoon
  • een formele klacht indienen bij de klachtencommissie

Deze verordening beschrijft de benoeming, taken en bevoegdheden van de decentrale en centrale vertrouwenspersoon. Ook worden de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van de klachtencommissie beschreven. Tenslotte wordt de klachtenprocedure uitgelegd.

De officiële naam van deze verordening is ‘Klachtenregeling seksuele intimidatie en discriminatie’.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening Klachten seksuele intimidatie en discriminatie op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 8 september 2009Laatste wijziging: 7 november 2018