ICT in de stad

De gemeente wil dat ICT zo goed mogelijk bijdraagt aan een sterke economie en samenleving. Het programma 'ICT in de Stad' heeft hierin een echte aanjaagfunctie. In de I-visie staat hoe de gemeente de toekomst van ICT ziet. Daarnaast steunt de gemeente de Haagse omroepen met ICT.

Lees meer over ICT in de Stad, de I-visie en de Haagse omroepen.

ICT in de Stad

De taak van het programma ICT in de Stad is:

 • initiatieven tonen
 • samenhang en samenwerking versterken
 • zelf innoveren als overheid.

Het gaat om het scheppen van gunstige voorwaarden. Regio en stad moeten daarbij investeren in een perfecte ICT-infrastructuur. Daar profiteren bedrijven, instellingen en bewoners van.

ICT in de Stad werkt samen met onderwijs en bedrijfsleven. Het programma staat open voor initiatieven van bewoners en instellingen.

I-visie

In de I-visie 'Connect and interact; sluit aan en doe mee', staat dat de belangrijkste ambitie is dat alle Hagenaars via 1 gebruiksvriendelijk en interactief 'portaal' hun zaken met de gemeente en met de hele overheid kunnen afhandelen.

De visie vraagt aandacht voor de afweging tussen de hoge digitale ambities van de gemeente en de digitale veiligheid.

De visie gaat onder meer in op de volgende uitdagingen:

 • De open gemeente versus de veilige gemeente.
  Hoe faciliteert de gemeente de toegenomen behoefte aan de uitwisseling en het gebruik van gegevens door partijen binnen en buiten de gemeente, terwijl zij tegelijkertijd de veiligheid en privacy moet borgen?
 • Innovatie en flexibiliteit versus een robuuste en stabiele omgeving.
  Veel nieuwe technologische ontwikkelingen en uitdagingen vanuit de gemeente hebben snelle aanpassingen van de ICT nodig. Tegelijkertijd is de gemeente gebaat bij een robuuste, veilige en daarmee stabiele omgeving.

De komende jaren wordt het de kunst om telkens de juiste positie te zoeken in deze 2 spanningsvelden. Omdat vooraf lastig te voorspellen is wat de juiste richting is, doet de gemeente in de visie vooraf geen generieke uitspraken. In plaats daarvan zoekt de gemeente telkens naar de balans bij vragen die komende jaren opkomen.

Er komen veel ontwikkelingen op de gemeente af die gevolgen hebben voor de ICT. ICT faciliteert, adviseert, bewaakt en stuurt waar dat nodig is voor samenhang, stabiliteit, continuïteit, veiligheid en privacybescherming. De komende jaren wordt gewerkt aan een open, innovatieve en flexibele gemeente Den Haag, die veilig omgaat met gegevens van de Hagenaars en haar ICT degelijk en toekomstgericht heeft ingericht.

 • Lees de I-visie 'Connect and interact; sluit aan en doe mee' in het RaadsInformatieSysteem (RIS 283708).
 • Lees het Beleidskader informatieveiligheid 2015-2018 in het RaadsInformatieSysteem (RIS 280309).

Haagse omroepen

Met ICT en subsidies ondersteunt de gemeente de lokale omroepen. Dit doet zij:

 • met het samenwerkingsplatform 'Mediahub'
 • door de Muurkrant mogelijk te maken waarop lokale partijen hun nieuws kunnen plaatsen
 • door subsidies te geven aan initiatieven vanuit de stad.

Den Haag heeft veel lokale omroepen, zowel op radio als televisie. Deze omroepen richten zich op diverse doelgroepen in de stad.

Bekijk de video over deze omroepen (YouTube-kanaal van de gemeente)

Gepubliceerd: 23 november 2016Laatste wijziging: 24 december 2018