Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding voor onrechtmatige handelingen Rotterdamsebaan 2014

Door het project Rotterdamsebaan kunnen bedrijven en burgers uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk schade ondervinden. Deze verordening gaat over het afhandelen van verzoeken om vergoeding van deze schade.

In deze verordening staat hoe verzoeken om nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen in verband met het project Rotterdamsebaan worden afgehandeld door een Schadeloket. Ook staat erin wie is belast met de behandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepen en civielrechtelijke procedures.

Volledige tekst verordening

Lees de actuele en officiƫle tekst van de Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding voor onrechtmatige handelingen Rotterdamsebaan 2014 op overheid.nl.

Gepubliceerd: 19 februari 2015Laatste wijziging: 15 mei 2017