Garantie financieringen Nationaal Restauratiefonds

Het college van burgemeester en wethouders garandeert de Stichting Nationaal Restauratiefonds de betalingsverplichtingen voor de Totaal-financieringen na te komen.

Monumenteigenaren kunnen voor het onderhoud van hun huis subsidie krijgen. Er zijn echter ook kosten die de eigenaar zelf moet betalen. Bij de stichting Nationaal Restauratiefonds kunnen eigenaren alles regelen in een Totaal-financiering. Een Totaal-financiering loopt maximaal 35 jaar.

De officiƫle naam van deze verordening is 'Verordening garanties voor Totaal-financieringen van de Stichting Nationaal Restauratiefonds in de gemeente Den Haag'.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Garantie financieringen Nationaal Restauratiefonds op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 september 2011Laatste wijziging: 2 april 2019