Coördinatieverordening

De coördinatieverordening gemeente Den Haag gaat over het volgende:

  • Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk om de verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van ontwikkelingen te coördineren.
  • Hiermee kunnen de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief omgevingsvergunningen van de Wabo, worden gecoördineerd met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan.
  • De besluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Daardoor kan in één keer op alle gecoördineerde besluiten worden gereageerd.
  • Er is beroep mogelijk bij één instantie (anders meerdere instanties), namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt de besluiten als één besluit en dient binnen 6 maanden na ontvangst van het verweerschrift uitspraak te doen.

Hierdoor kan een aanzienlijke tijdwinst worden behaald.

Volledige tekst verordening

Lees de actuele en officiële tekst van de Coördinatieverordening gemeente Den Haag op overheid.nl.

Gepubliceerd: 1 juli 2013Laatste wijziging: 3 oktober 2018