Canons bij vernieuwing erfpachtovereenkomsten

Deze verordening regelt dat een erfpachter in Den Haag wordt geïnformeerd over het aflopen van de erfpachtstermijn. De erfpachter moet op het bericht reageren als hij de erfpacht wil voortzetten.

Uiterlijk 2 jaar voor de datum van beëindiging van de erfpachtovereenkomst krijgt de erfpachter bericht. De erfpachter moet binnen 2 maanden reageren.

Als partijen het niet eens worden over de canon van een nieuwe overeenkomst, dan kan advies worden gevraagd aan deskundigen. De gemeente en de erfpachter betalen elk 50% van de kosten van dit advies.

Volledige tekst verordening

Lees de actuele en officiële tekst van de Canons bij vernieuwing erfpachtovereenkomsten op overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 september 2009Laatste wijziging: 15 mei 2017