Bouwverordening

De bouwverordening beschrijft de technische regels over het gebruik en (ver)bouwen van gebouwen. Deze regels gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

U kunt de bouwverordening bijvoorbeeld gebruiken om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning te toetsen. Wilt u weten of uw bouwplannen voldoen aan de bouwverordening? Dan kunt u dat bij de gemeente navragen.

In de bouwverordening komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • stedenbouwkundige regels
  • brandveiligheidinstallaties
  • tegengaan van bouwen op verontreinigde grond
  • bepalingen voor gebruik
  • regels voor slopen
  • veiligheidsregels
  • controle door de gemeente tijdens de bouw

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiƫle tekst van de Bouwverordening op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 september 2009Laatste wijziging: 21 april 2017