Bouwverordening

Als u bouwt, verbouwt of sloopt, moet u zich houden aan de regels uit de bouwverordening. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat u op verontreinigde grond bouwt. Of om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van uw bouwwerk in de omgeving past.

U kunt de bouwverordening gebruiken om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning te toetsen. Wilt u weten of uw bouwplannen voldoen aan de bouwverordening? Dan kunt u dat bij de gemeente navragen.

In de bouwverordening staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • sociale veiligheid van een bouwwerk (inbraakbeveiliging)
  • tegengaan van bouwen op verontreinigde grond
  • informatie over de welstandscommissie, die toetst of uw bouwwerk in de omgeving past
  • stedenbouwkundige regels

Regels over brandveiligheid, gebruik, veiligheid, slopen en controle staan in het Bouwbesluit 2012.

Stedenbouwkundige regels

De stedenbouwkundige regels, die nog in de bouwverordening worden genoemd, gelden sinds 1 juli 2018 niet meer. Dat komt door een verandering in de Woningwet. Bij de volgende verandering van de bouwverordening, worden de bouwkundige regels verwijderd.

    Volledige tekst verordening

    Bekijk de Bouwverordening op Overheid.nl.

    Gepubliceerd: 15 juni 2020Laatste wijziging: 24 juli 2020