Rechten huisstijl

Veel mensen zijn trots op Den Haag en willen hun bijzondere binding met de stad laten zien door het afbeelden van het stadswapen of het gemeentelijk logo. Burgers ontlenen vertrouwen aan het logo van de gemeente Den Haag. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat alleen de gemeente Den Haag dit logo gebruikt. Daarom zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht logo en huisstijl

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl van Den Haag. De gemeente heeft het beeldmerk als merk gedeponeerd. Daardoor kan zij actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten. Het gaat dan om het gebruik en de toepassing van het ontwerp van het logo en de bijbehorende huisstijl van Den Haag. Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de gemeente en daarvoor gebruik mogen maken van het logo en de huisstijl. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden. In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen).

Toestemming

Voor toestemming om het logo of de huisstijl van de gemeente te gebruiken, kunt u terecht bij het huisstijlteam van de gemeente Den Haag via huisstijl@denhaag.nl.

Stadswapen

Gebruik door derden is in principe niet toegestaan.

Het officiële wapen dateert uit de 16e eeuw en is in 2012 door koningin Beatrix verbonden aan de spreuk ‘Vrede en Recht’. De gemeente heeft het gebruiksrecht op het officiële stadswapen. De burgemeester maakt spaarzaam en alleen bij uitzonderlijke documenten gebruik van dit recht. Gebruik door derden is in principe niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor beeldmerken die hier sterk op lijken. Aanvragen door derden worden vaak afgewezen. Overweegt u gebruik van het stadswapen, dan moet u een aanvraag indienen via: huisstijl@denhaag.nl.

Stadswapen van de gemeente Den Haag
Stadswapen van de gemeente Den Haag

Gemeentelijk logo (standaardlogo)

Gebruik door derden is niet toegestaan.

Het logo van de gemeente Den Haag bestaat uit een beeldmerk (een gestileerde versie van het officiële stadswapen) en een woordmerk. Beeld- en woordmerk moeten altijd in combinatie worden gebruikt. Dit standaardlogo gebruikt de gemeente voor alle correspondentie en communicatie. Het officiële stadswapen mag hiervoor niet worden gebruikt.

Het logo is speciaal voor de gemeente ontworpen. Het is derden niet toegestaan dit logo (of delen ervan) te gebruiken. Alleen organisatieonderdelen van de gemeente Den Haag mogen dit logo gebruiken. De gemeente heeft het logo merkrechtelijk laten deponeren en treedt actief op tegen inbreuk of oneigenlijk gebruik.

Gemeentelijk logo
Gemeentelijk logo

Gemeentelijk logo (compacte versie)

Gebruik door derden mag als er sprake is van een samenwerkingsverband of sponsoring.

Als de gemeente sponsor of subsidiegever is van een evenement of organisatie, kan op de uitingen van die partij op verzoek een sponsorlogo worden opgenomen. Dit is een compacte variant van het logo. ‘Den Haag’ staat hierbij niet naast maar onder het beeldmerk.

Gemeentelijk logo (compacte versie)
Gemeentelijk logo (compacte versie)

Merk Stad Den Haag

Het woordmerk mag worden gebruikt door alle bedrijven, instellingen en organisaties die meewerken aan het promoten van Den Haag.

Het woordmerk is van de stad als geheel, niet van één enkele partij. In het woordmerk staat de naam van de stad centraal. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden leest u op de website: merkdenhaag.nl.
Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente via e-mailadres: merk@denhaag.nl.

Woordmerk Den Haag
Woordmerk Den Haag

Wanneer gebruik ik het gemeentelijke logo en wanneer het stadswoordmerk?

  • Het gemeentelogo en bijbehorende huisstijl wordt gebruikt zodra er sprake is van communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie. De rol van de gemeente is hierbij voornamelijk als gezagsdrager, ter ondersteuning bij de uitvoering van de publieke taak.
  • Het woordmerk van de stad Den Haag is van de stad en overstijgt daarmee de gemeentelijke organisatie. De rol die de gemeente daarin aanneemt, is als één van de samenwerkingspartners voor citymarketing-activiteiten, namelijk die van 'verleider' en bedoeld ter promotie van de stad.
  • Het stadswoordmerk kan alleen gebruikt worden als de gemeente Den Haag als één van de partners, niet tegelijkertijd een gezagdragende rol heeft (bijvoorbeeld handhaving en uitvoering van wet- en regelgeving en uitgifte van officiële documenten).
  • Het gemeentelogo mag nooit gecombineerd gebruikt worden met het stadswoordmerk. Dit zou verwarring bij partijen en doelgroepen kunnen opleveren. Dit geldt ook voor sponsoractiviteiten: in uitingen van derden mogen nooit het gemeentelijk logo én het stadswoordmerk worden opgenomen. Sponsorgelden of subsidies worden in principe alleen vanuit de gemeente verstrekt.

Gepubliceerd: 29 juni 2018Laatste wijziging: 23 februari 2021