Parkeerbeleid

In december 2009 heeft de gemeente Den Haag het ‘Parkeerkader Den Haag 2010-2020’ vastgesteld. Hierin wordt het huidige parkeerbeleid toegelicht en staat hoe de gemeente omgaat met parkeerproblemen en parkeervraagstukken.

Uit onderzoek blijkt dat de mobiliteit (het aantal verplaatsingen in het verkeer) de komende jaren zowel landelijk als in Den Haag toeneemt. Daardoor neemt ook de vraag naar parkeerplaatsen toe. Den Haag moet aan die vraag voldoen maar niet ten koste van de openbare ruimte en de leefbaarheid. Er zijn 3 maatregelen om de parkeerdruk te verminderen:

  • Invoeren van betaald parkeren op straat. 
    Daardoor komen meer mensen met het openbaar vervoer of op de fiets. Bezoekers kunnen nog steeds met de auto komen, alleen moeten zij betalen. In woonwijken zorgt betaald parkeren ervoor dat auto’s buiten de wijk geparkeerd worden. Op die manier blijven ‘vreemdparkeerders’ en bedrijfsbusjes weg.
  • Toevoegen parkeerplaatsen.
    In gebieden waar een structureel tekort is aan parkeerplaatsen, voegt de gemeente parkeerplaatsen toe. Op straat of in parkeergarages.
  • Parkeernormen bij nieuwbouw.
    Ontwikkelaars van kantoren en woningen moeten zorgen voor een passend aantal parkeerplaatsen. Waar en hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen, hangt af van de kenmerken van het plan en de omgeving. Kijk voor meer informatie op Parkeernormen bouwprojecten.

Betaald parkeren en parkeerplaatsen

Den Haag vindt dat ieder huishouden in de buurt van de woning moet kunnen parkeren. In veel wijken is de parkeerdruk hoger dan 90%. Dat betekent dat meer dan 90% van de beschikbare parkeerplekken op het moment van tellen bezet is. De overvolle straten zorgen voor een minder prettige woonomgeving en een bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Als dat het geval is, onderzoekt de gemeente de oorzaak van de hoge parkeerdruk: zijn er te weinig parkeerplaatsen of komt het door ‘wijkvreemde’ parkeerders?

Als er wel genoeg parkeerplaatsen zijn, is invoering van betaald parkeren genoeg om de vreemde auto’s weg te houden. Als er niet genoeg parkeerplaatsen zijn, onderzoekt de gemeente waar er extra parkeerplaatsen kunnen komen. Bewoners met een auto kunnen een parkeervergunning aanvragen. Naast de parkeervergunning voor de eigen auto(‘s), kunnen bewoners ook een parkeervergunning voor bezoekers aanvragen. Overige parkeerders komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning en moeten per uur betalen (tijdens de werkingstijden van de parkeerregeling).

Bedrijven en kantoren

De gemeente probeert zoveel mogelijk werknemers van bedrijven en kantoren te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Werknemers die toch met auto komen, moeten in principe op het terrein van de werkgever parkeren. Als er niet genoeg eigen parkeerplaatsen zijn, kan de werkgever een aantal parkeervergunningen in de omliggende wijk aanvragen. Het aantal uit te geven werknemersvergunningen is beperkt. Dit is afhankelijk van het totaal aantal werknemers en de parkeerdruk in de omgeving.

Bezoekers

De gemeente probeert zoveel mogelijk bezoekers te stimuleren met het openbaar vervoer te komen of gebruik te maken van P+R voorzieningen buiten de stad. Maar Den Haag moet ook met de auto goed bereikbaar blijven. Daarom zorgt de gemeente voor voldoende parkeerplaatsen en parkeertarieven die passen bij het gebied. Kijk voor meer informatie op Parkeren in het centrum van Den Haag.

In een aantal woonbuurten werkt de gemeente aan extra parkeerplaatsen voor bewoners. Kijk voor meer informatie op Parkeerproblemen in woonbuurten.

Gepubliceerd: 6 maart 2014Laatste wijziging: 19 juni 2018